TOC

This article has been localized into Hebrew by the community.

התחלת העבודה:

שלום, WPF!

הדוגמה הראשונה והקלסית מאוד בכמעט כל מדריך לתכנות היא דוגמת ה "Hello, world!", אבל במדריך הזה אנחנו הולכים להשתגע ולשנות זאת ל "Hello, WPF!" במקום. המטרה בפשטות היא להכניס את חתיכת המלל הזאת למסך, כדי להראות לך עד כמה זה פשוט להתחיל.

ההדרכה שכאן יוצאת מנקודת הנחה שיש לך IDE (סביבת עבודה) מותקן, עם עדיפות ל Visual Studio או Visual Studio Community (ראה מאמרים קודמים עבור הוראות על איך להשיג אותם). אם אתה משתמש במוצר אחר, עליך יהיה להתאים את ההוראות למוצר שלך.

ב Visual Studio, התחל בבחירת New Project מהתפריט של File. בצד שמאל, אמור להופיע לך עץ של אפשרויות. המדריך הזה יתמקד על #C בכל עת שבו נחוץ קוד, לכן כדאי שתבחר בזה מתוך רשימת התבניות, ומאחר ואנחנו יוצרים יישום לווינדוס, כדאי שתבחר Windows בעץ. זה יוביל אותך לרשימה של סוגי יישומי ווינדוס אפשריים מימין, ושם עליך לבחור WPF Application. אני קראתי לפרויקט שלי "HelloWPF" בשדה המלל Name. תוודא ששאר ההגדרות בחלק התחתון של הדיאלוג הם בסדר ולאחר מכן לחץ על כפתור ה Ok

הפרויקט החדש שלך יכלול מספר של קבצים, אבל אנחנו נתמקד רק על אחד מהם עכשיו: MainWindox.xaml. זהו החלון הראשי של היישום, האחד שיופיע ראשון בעת ההפעלה של היישום, אלא אם כן אתה משנה זאת במיוחד. קוד ה XAML המצוי בתוכו (על XAML יפורט בפרק אחר של המדריך הזה) צריך להיראות בדומה לזה:

<Window x:Class="WpfApplication1.MainWindow"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
Title="MainWindow" Height="350" Width="525">
    <Grid>

    </Grid>
</Window>

זהו בסיס ה XAML ש Visual Studio יוצר עבור החלון שלנו, כל החלקים של זה מוסברים בפרקים על XAML ו "The Window". אתה יכול למעשה להריץ את האפליקציה כעת (בחר Debug -> Start debugging או לחץ F5) כדי לראות את החלון הריק שהיישום שלנו כרגע מכיל, אבל עכשיו זה הזמן להציג את ההודעה שלנו על המסך.

אנחנו נעשה זאת על ידי הוספת רכיב TextBlock (תיבת מלל) ללוח הטבלה, עם ההודעה הנ"ל בתור התוכן של הרכיב:

<Window x:Class="WpfApplication1.MainWindow"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
Title="MainWindow" Height="350" Width="525">
    <Grid>
<TextBlock HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center" FontSize="72">
Hello, WPF!
</TextBlock>
    </Grid>
</Window>

נסה להריץ את היישום כעת (בחר Debug -> Start debugging או לחץ F5) וראה את התוצאה היפהפייה של העבודה הקשה שלך - יישום ה WPF הראשון שלך:

תוכל להבחין שעשינו שימוש בשלושה מאפיינים (attributes) שונים ברכיב תיבת המלל כדי לקבל יישור מותאם (לאמצע של החלון), וכמו כן תכונת גודל הגופן (FontSize) כדי לקבל מלל גדול יותר. נתייחס לכל המושגים האלה במאמרים הבאים.

ברכותיי על ההגעה עד כה. עכשיו לך קרא את שאר המדריך ובקרוב תשלוט ב WPF!