TOC

This article has been localized into Polish by the community.

Pierwsze kroki:

Witaj, WPF

Pierwszym i klasycznym przykładem w niemalże każdym poradniku programowania jest "Hello, World!", ale w tym zaszalejemy i zmienimy to w "Hello, WPF!". Celem jest pokazanie tego właśnie tekstu na ekranie, abyś miał okazję zobaczyć, jak łatwo jest zacząć.

Dalsza część tego poradnika zakłada, że masz już zainstalowane środowisko programistyczne (IDE), najlepiej Visual Studio lub Visual Studio Community (zobacz poprzedni artykuł aby uzyskać instrukcję, skąd możesz je uzyskać). Jeżeli używasz innego produktu, będziesz musiał samodzielnie zaadaptować poniższe instrukcje do używanego przez siebie IDE.

W Visual Studio rozpocznij wybierając Nowy -> Projekt z menu Plik. Po lewej stronie, powinieneś ujrzeć drzewo kategorii. Ten poradnik skupi się na C# wszędzie tam, gdzie będzie wykorzystywany kod, więc zalecamy wybrać ten język spośród listy szablonów. Jako, że będziemy tworzyć aplikację Windowsową, powinieneś wybrać Aplikacja klasyczna systemu Windows z drzewa. Wyświetli Ci to listę dostępnych typów aplikacji Windows po prawej stronie., gdzie powinieneś wybrać Aplikacja WPF. Nazwałem mój projekt "HelloWPF" w polu tekstowym opisanym jako Nazwa. Upewnij się, że ustawienia w dolnej części ekranu są poprawne i wciśnij przycisk Ok.

Twój nowy projekt będzie zawierał kilka plików, ale na razie skupimy się na jednym z nich: MainWindow.xaml. Jest to główne okno aplikacji, które pokazuje się jako pierwsze podczas uruchomienia aplikacji, chyba, że umyślnie to zachowanie zmienisz. Kod XAML który ten plik zawiera (XAML jest dokładnie opisany w następnych rozdziałach) powinien wyglądać następująco:

<Window x:Class="WpfApplication1.MainWindow"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
Title="MainWindow" Height="350" Width="525">
    <Grid>

    </Grid>
</Window>

Jest to bazowy XAML, który Visual Studio tworzy dla Twojego okna, wszystkie jego składowe opisane są w rozdziałach o XAML'u oraz "Okno". Możesz uruchomić aplikację już teraz (wybierając "Debugowanie" a następnie "Rozpocznij debugowanieg" lub wciskając klawisz F5), aby zobaczyć puste okno z którego składa się nasz program. Ale już czas wstawić nasz tekst na ekran.

Zrobimy to poprzez dodanie do panelu Grid kontrolki TextBlock z naszym, wspomnianym wcześniej, tekstem jako zawartością (ang. content):

<Window x:Class="WpfApplication1.MainWindow"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
Title="MainWindow" Height="350" Width="525">
    <Grid>
<TextBlock HorizontalAlignment="Center" VerticalAlignment="Center" FontSize="72">
Hello, WPF!
</TextBlock>
    </Grid>
</Window>

Spróbuj uruchomić teraz aplikację (wybierz Debugowanie -> Rozpocznij debugowanie lub wciśnij klawisz F5) i zobacz wspaniały efekt swojej ciężkiej pracy - Twoją pierwszą aplikację WPF:

Zauważysz że użyliśmy trzech różnych atrybutów na kontrolce TextBlock aby uzyskać odpowiednie jej wyrównanie (na środku ekranu), a także właściwość FontSize, aby tekst był większy. Wszystkie te zagadnienia zostaną poruszone w póżniejszych rozdziałach.

Gratuluję dotarcia tak daleko. Teraz przeczytaj resztę poradnika a już wkrótce zostaniesz mistrzem WPF!