TOC

This article has been localized into Polish by the community.

Kontrolka ListView:

Prosty przykład kontrolki ListView

Kontrolka WPF ListView jest bardzo minimalistyczna w swojej najprostszej formie. W rzeczywistości będzie wyglądać bardzo podobnie do WPF ListBox, dopóki nie zaczniesz dodawać do niej wyspecjalizowanych widoków. To nie jest takie dziwne, gdyż kontrolka ListView bezpośrednio dziedziczy z kontrolki ListBox. Więc domyślny ListView jest tak na prawdę po prostu kontrolką ListBox ze zmienionym trybem wybierania.

Spróbujmy stworzyć ListView w jej najprostszej postaci:

<Window x:Class="WpfTutorialSamples.ListView_control.ListViewBasicSample"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    Title="ListViewBasicSample" Height="200" Width="200">
  <Grid>
		<ListView Margin="10">
			<ListViewItem>A ListView</ListViewItem>
			<ListViewItem IsSelected="True">with several</ListViewItem>
			<ListViewItem>items</ListViewItem>
		</ListView>
	</Grid>
</Window>

Jest to tak proste, jak to tylko możliwe, używając ręcznie zdeklarowanych kontrolek ListViewItem do wypełnienia listy, z tekstem reprezentującym każdy element - absolutnie minimalna kontrolka WPF ListView.

ListViewItem z obrazem

Ze względu na minimalistyczną naturę WPF, określanie obrazu w kontrolce ListViewItem to nie tylko przypisywanie ID obrazu czy klucza do własności. Zamiast tego bierzesz pełną kontrolę nad tym i określasz kontrolki potrzebne do renderowania obrazu wraz z tekstem w kontrolce ListViewItem. Oto przykład:

<Window x:Class="WpfTutorialSamples.ListView_control.ListViewBasicSample"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    Title="ListViewBasicSample" Height="200" Width="200">
  <Grid>
		<ListView Margin="10">
			<ListViewItem>
				<StackPanel Orientation="Horizontal">
					<Image Source="/WpfTutorialSamples;component/Images/bullet_green.png" Margin="0,0,5,0" />
					<TextBlock>Green</TextBlock>
				</StackPanel>
			</ListViewItem>
			<ListViewItem>
				<StackPanel Orientation="Horizontal">
					<Image Source="/WpfTutorialSamples;component/Images/bullet_blue.png" Margin="0,0,5,0" />
					<TextBlock>Blue</TextBlock>
				</StackPanel>
			</ListViewItem>
			<ListViewItem IsSelected="True">
				<StackPanel Orientation="Horizontal">
					<Image Source="/WpfTutorialSamples;component/Images/bullet_red.png" Margin="0,0,5,0" />
					<TextBlock>Red</TextBlock>
				</StackPanel>
			</ListViewItem>
		</ListView>
	</Grid>
</Window>

To co tu robimy jest bardzo proste. Ze względu na to że ListViewItem pochodzi od klasy ContentControl, możemy zdeklarować kontrolkę WPF i jej zawartość. W tym przypadku, używamy kontrolki StackPanel, która ma w sobie Image oraz TextBlock jako kontrolki podrzędne.

Podsumowanie

Jak możesz zobaczyć, tworzenie kontrolki ListViewItem ręcznie w XAML jest bardzo proste, lecz w większości przypadków twoje dane z ListView będą pochodzić ze jakiegoś rodzaju źródła danych, które powinny być renderowane w kontrolce ListView na bieżąco. Rzucimy okiem na to w następnym rozdziale.


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!