TOC

This article is currently in the process of being translated into Polish (~99% done).

Style:

Using WPF styles

W poprzednim rozdziale, w którym wprowadziliśmy pojęcie stylów, posłużyliśmy się bardzo podstawowym przykładem lokalnie zdefiniowanego stylu, który dotyczył konkretnego typu kontrolek - TextBlock. Style można jednak definiować w kilku różnych zakresach, w zależności od tego, gdzie i jak chcemy ich używa. Można nawet ograniczyć style, tak aby były używane tylko na konkretnych kontrolkach. W tym rozdziale pokażę Ci różne sposoby jak można zdefiniować styl

Styl dla pojedynczej kontrolki

Obecnie możesz zdefiniować styl bezpośrednio w kontrolce w następujący sposób:

<Window x:Class="WpfTutorialSamples.Styles.ControlSpecificStyleSample"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    Title="ControlSpecificStyleSample" Height="100" Width="300">
  <Grid Margin="10">
    <TextBlock Text="Style test">
      <TextBlock.Style>
        <Style>
          <Setter Property="TextBlock.FontSize" Value="36" />
        </Style>
      </TextBlock.Style>
    </TextBlock>
  </Grid>
</Window>

W tym przykładzie styl jest definiowany tylko dla tej kontrolki TextBlock, czy to ma sens? W tym przypadku raczej nie. To samo można osiągnąć zmieniając właściwość FontSize bezpośrednio w kontrolce, ale jak się później przekonany style mogą znacznie więcej niż ustawianie właściwości, wyzwalacze stylów mogą sprawić że powyższy przykład będzie użyteczny w prawdziwej aplikacji. Jak kolwiek większość stylów, które będziemy definiować będzie miała większy zakres działania

Styl kontrolek potomnych (child control)

Używając Resources kontrolki, możesz kontrolować styl kontrolek potomnych (oraz kontrolki potomne tych kontrolek itd). To jest właśnie to co zrobiliśmy we wprowadzającym przykładzie, który tak wyglądał:

<Window x:Class="WpfTutorialSamples.Styles.SimpleStyleSample"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    Title="SimpleStyleSample" Height="200" Width="250">
  <StackPanel Margin="10">
    <StackPanel.Resources>
      <Style TargetType="TextBlock">
        <Setter Property="Foreground" Value="Gray" />
        <Setter Property="FontSize" Value="24" />
      </Style>
    </StackPanel.Resources>
    <TextBlock>Header 1</TextBlock>
    <TextBlock>Header 2</TextBlock>
    <TextBlock Foreground="Blue">Header 3</TextBlock>
  </StackPanel>
</Window>

Jest to świetne rozwiązanie dla lokalnych potrzeb stylizacji. Jest to szczególnie przydatne jeżeli na przykład w oknie dialogowym potrzebujesz ustawić takie same właściwości dla wszystkich kontrolek zamiast robić to indywidualnie.

Styl dla okien

Następnym poziomem w hierarchii zakresów jest definicja stylów w zasobach okna (Window). Definiuje się je tak samo jak zdefiniowaliśmy powyżej dla obiektu StackPanel. Jest to przydatne jeżeli chcemy zastosować styl do wszystkich elementów okna (lub kontrolek użytkownika - UserControl), a nie tylko w pojedynczej kontrolce. Poniżej uaktualniony przykład:

<Window x:Class="WpfTutorialSamples.Styles.WindowWideStyleSample"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    Title="WindowWideStyleSample" Height="200" Width="300">
  <Window.Resources>
    <Style TargetType="TextBlock">
      <Setter Property="Foreground" Value="Gray" />
      <Setter Property="FontSize" Value="24" />
    </Style>
  </Window.Resources>
  <StackPanel Margin="10">
    <TextBlock>Header 1</TextBlock>
    <TextBlock>Header 2</TextBlock>
    <TextBlock Foreground="Blue">Header 3</TextBlock>
  </StackPanel>
</Window>

Jak widzisz efekt jest dokładnie taki sam, to znaczy że kontrolka umieszczona gdziekolwiek w oknie będzie miała taki sam styl

Style dla aplikacji

Jeżeli chcesz, żeby style były używane w całej aplikacji, we wszystkich jej oknach to możesz zdefiniować style dla całej aplikacji. Należy to zrobić w plikcu App.xaml, który jest tworzony przez VisualStudio. Definiowanie stylów na poziomie aplikacji odbywa się tak samo jak na poziomie okna (Window)

App.xaml

<Application x:Class="WpfTutorialSamples.App"
       xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
       xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
	 StartupUri="Styles/WindowWideStyleSample.xaml">
  <Application.Resources>
    <Style TargetType="TextBlock">
      <Setter Property="Foreground" Value="Gray" />
      <Setter Property="FontSize" Value="24" />
    </Style>
  </Application.Resources>
</Application>

Window

<Window x:Class="WpfTutorialSamples.Styles.WindowWideStyleSample"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    Title="ApplicationWideStyleSample" Height="200" Width="300">
  <StackPanel Margin="10">
    <TextBlock>Header 1</TextBlock>
    <TextBlock>Header 2</TextBlock>
    <TextBlock Foreground="Blue">Header 3</TextBlock>
  </StackPanel>
</Window>

Jawne - bezpośrednie użycie stylów

Widzisz jak dużo kontroli masz przy używaniu stylów, począwszy od stylizacji pojedynczej kontrolki a kończywszy na stylach dla całej aplikacji. Takie podejście sprawia że twoja aplikacja wygląda spójnie. Do tej pory nasze style były ukierunkowane na konkretny typ kontrolek i wszystkie kontrolki go używały. Można jednak zrobić coś więcej.

Używając właściwości x:Key możesz powiedzieć WPF, że chcesz użyć bezpośrednio tego stylu na niej. Spójrz na następujący przykład

<Window x:Class="WpfTutorialSamples.Styles.ExplicitStyleSample"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    Title="ExplicitStyleSample" Height="150" Width="300">
  <Window.Resources>
    <Style x:Key="HeaderStyle" TargetType="TextBlock">
      <Setter Property="Foreground" Value="Gray" />
      <Setter Property="FontSize" Value="24" />
    </Style>
  </Window.Resources>
  <StackPanel Margin="10">
    <TextBlock>Header 1</TextBlock>
    <TextBlock Style="{StaticResource HeaderStyle}">Header 2</TextBlock>
    <TextBlock>Header 3</TextBlock>
  </StackPanel>
</Window>

Zwróć uwagę, że mimo iż TargetType jest ustawiony na TextBlock i styl jest zdefiniowany dla całego okna to tylko środkowy TextBlock, w którym jawnie odwołujemy się do stylu HeaderStyle używa go. Pozwala to na zdefiniowanie stylów, które są dla konkretnych typów kontrolek, a używane tylko w miejscach gdzie jest to potrzebne.

Podsumowanie

Wykorzystanie stylów w WPF umożliwia w łatwy sposób określić wygląd kontrolek w całej aplikacji. Dzięki właściwości x:Key możesz decydować czy styl ma być zastosowany jawnie, czy powinny go używać wszystkie kontrolki.


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!