TOC

This article has been localized into Polish by the community.

Różne kontrolki:

Kontrolka GroupBox

Kontrolka GroupBox pozwala na wizualne zgrupowanie zestawu kontrolek w logiczną całość. Oczywiście można to również uzyskać za pomocą paneli, ale GroupBox ma dedykowany tytuł i obramowanie oraz jest kontrolką, która w przeszłości była często używana w systemie operacyjnym Windows. Zobacz na poniższym zrzucie ekranu, jak kontrolka GroupBox może wyglądać:

Zwróć uwagę na obramowanie dookoła kontrolki oraz na tytuł "GroupBox Sample", który jest umieszczony wewnątrz tego obramowania - w ten sposób GroupBox wygląda i funkcjonuje. W celu użycia tej kontrolki wystarczy po prostu dodać odpowiedni znacznik do kodu swojego okna, wpisując jakiś tytuł do parametru Header:

<GroupBox Header="GroupBox Sample">

</GroupBox>

GroupBox może zawierać tylko jeden podrzędny element, ale to nie jest problem - wstaw kontrolkę typu Panel, do której dodasz wiele swoich kontrolek - tak jak w powyższym przykładzie, gdzie zostało utworzone okno dialogowe do dodawania nowego użytkownika. Poniżej znajduje się pełny kod XAML do tego przykładu:

<Window x:Class="WpfTutorialSamples.Misc_controls.GroupBoxSample"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
xmlns:local="clr-namespace:WpfTutorialSamples.Misc_controls"
mc:Ignorable="d"
Title="GroupBoxSample" Height="220" Width="300">
    <Grid>
<GroupBox Header="GroupBox Sample" Margin="10" Padding="10">
    <StackPanel>
<TextBlock>First name:</TextBlock>
<TextBox />
<TextBlock>Last name:</TextBlock>
<TextBox />
<Button Margin="0,20">Add User</Button>
    </StackPanel>
</GroupBox>
    </Grid>
</Window>

GroupBox z niestandardowym nagłówkiem

Domyślnie tytuł kontrolki GroupBox jest zwykłym, niesformatowanym tekstem, ale być może chciałbyś go potraktować z większą fantazją? Nie ma problemu, ponieważ tak jak prawie wszystko we frameworku WPF, możesz podmienić ten tekst jedną lub wieloma innymi kontrolkami. Możesz zatem dodać kontrolkę TextBlock, a następnie zmienić jej formatowanie, na przykład kolor tekstu. Możesz nawet dodać swój obrazek, jeśli chcesz, tak jak to zrobiłem w poniższym przykładzie:

Teraz mamy obrazek i pogrubiony tekst w tytule kontrolki i jest to takie łatwe do zrobienia:

<Window x:Class="WpfTutorialSamples.Misc_controls.GroupBoxSample"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"
xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"
xmlns:local="clr-namespace:WpfTutorialSamples.Misc_controls"
mc:Ignorable="d"
Title="GroupBoxSample" Height="220" Width="300">
    <Grid>
<GroupBox Margin="10" Padding="10">
    <GroupBox.Header>
<StackPanel Orientation="Horizontal">
    <Image Source="/WpfTutorialSamples;component/Images/group.png" Margin="3,0" />
    <TextBlock FontWeight="Bold">GroupBox Sample</TextBlock>
</StackPanel>
    </GroupBox.Header>
    <StackPanel>
<TextBlock>First name:</TextBlock>
<TextBox />
<TextBlock>Last name:</TextBlock>
<TextBox />
<Button Margin="0,20">Add User</Button>
    </StackPanel>
</GroupBox>
    </Grid>
</Window>

Zauważ, jak łatwo podmieniliśmy parametr Header znacznikiem GroupBox.Header, który zawiera StackPanel z obrazkiem i kontrolką TextBlock - dzięki temu masz pełną kontrolę, jak tytuł będzie wyglądał!

Podsumowanie

Kontrolka GroupBox łatwo zgrupuje powiązane ze sobą inne kontrolki, szczególnie pasując przy tym wizualnie do wyglądu systemu operacyjnego Windows.


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!