TOC

This article has been localized into Polish by the community.

XAML:

Czym jest XAML?

XAML to skrót od eXtensible Application Markup Language. Jest to wariant XML stworzony przez Microsoft, za pomoca którego opisujemy interfejsy graficzne. We wcześniejszych frameworkach graficznych takich jak WinForms, GUI tworzyło się w tym samym języku, za pomoca którego opisywało się interakcje z interfejsem, np. C# lub VB.NET. Utrzymaniem tego kodu zajmował się z reguły programista. Jednak dzięki zastosowaniu technologii XAML Microsoft idzie inną drogą. Tutaj podobnie jak w przypadku języka HTML, jesteś w stanie w bardzo prosty sposób napisać, oraz edytować własny interfejs graficzny użytkownika.

Ten kurs nie zajmuje się samym językiem XAML, jednak po krótce omówię jak z niego korzystać, gdyż jest on nierozłączną częścią WPF. Bez względu na to czy będziesz tworzyć okno czy też stronę, projekt będzie się składać z dokumentu XAML, oraz czegoś co nazywamy CodeBehind. Obydwie te rzeczy składają się na w pełni funkcjonalny, produkt końcowy. XAML opisuje interfejs wraz z jego elementami, a CodeBehind zajmuje się wszystkimi zdarzeniami, dodatkowo mając dostęp do wszystkich kontrolek XAML.

W następnych rozdziałach przyjrzymy się temu, jak XAML działa i jak za jego pomocą, tworzyć interfejsy własnych aplikacji.