TOC

This article has been localized into Turkish by the community.

XAML:

XAML Nedir?

eXtensible(Genişletilebilir/Geliştirilebilir) Application(Uygulama) Markup(İşareteleme/Kodlama) Language(Dili) kısaltması olan XAML, Microsoft'un GUI tarafını tarif eden XML türevidir. WinForms daki gibi, önceki GUI framework lerinde, etkileşime girmek için kullanılacak GUI aynı programlama dili içindeki form tasarım ekranı (örneğin Visual Studio da C#, VB.NET gibi) kullanılarak yaratılırdı; fakat Microsoft farklı bir yöntem tercih ediyor. HTML dekine oldukça benzer bir şekilde, GUI tasarımınızı kolaylıkla yazıp günceleleyebilir olacaksınız.

Bu derleme bütünüyle XAML eğitimi değildir fakat XAML, WPF'in temel bir parçası olduğu için XAML'in nasıl kullanıldığından kısaca bahsedeceğim. İster Window(Pencere) ister Page(Sayfa) tasarlıyor olun, bu yapılar bir XAML dosyası ve bir CodeBehind dosyası içerecektir çünkü bu iki dosya bir Window'un veya Page'in oluşturulmasında esastır. XAML dosyası bir arayüzü oluşturmak için ilgili kontrol elemanlarını barındırırken, CodeBehind dosyası bir arayüzde oluşabilecek olayları (event) yakalayıp yönetebilir ve XAML'in kontrol elemanlarını değiştirme yetkisine sahiptir.

Sonraki bölümlerde XAML'in nasıl çalıştığını ve arayüz yaratmak için nasıl kullanıldığını inceleyeceğiz.