TOC

This article has been localized into Turkish by the community.

XAML:

XAML Nedir?

XAML (genişletilebilir uygulama biçimlendirme dili), GUI (grafiksel kullanıcı arayüzü) geliştirmek için kullanılan, XML temelli bir Microsoft ürünüdür. WinForms gibi eski GUI Framework'lerinde GUI geliştirme işlemi, halihazırda GUI ile etkileşime geçmek için kullanılan programlama dili (C#, VB.NET vs.) ile yapılırdı ve geliştirme ortamı (Visual Studio vs.) tarafından yönetilirdi. Fakat XAML ile Microsoft farklı bir yaklaşım sundu. HTML'de olduğu gibi, XAML kullanarak kolayca GUI geliştirmesi yapabilirsiniz.

Bu derleme bütünüyle XAML eğitimi değildir fakat XAML, WPF'in temel bir parçası olduğu için XAML'in nasıl kullanıldığından kısaca bahsedeceğim. İster Window(Pencere) ister Page(Sayfa) tasarlıyor olun, bu yapılar bir XAML dosyası ve bir CodeBehind dosyası içerecektir çünkü bu iki dosya bir Window'un veya Page'in oluşturulmasında esastır. XAML dosyası bir arayüzü oluşturmak için ilgili kontrol elemanlarını barındırırken, CodeBehind dosyası bir arayüzde oluşabilecek olayları (event) yakalayıp yönetebilir ve XAML'in kontrol elemanlarını değiştirme yetkisine sahiptir.

Sonraki bölümlerde XAML'in nasıl çalıştığını ve arayüz yaratmak için nasıl kullanıldığını inceleyeceğiz.