TOC

This article is currently in the process of being translated into Croatian (~97% done).

XAML:

What is XAML?

XAML (eXtensible Application Markup Language) je Microsoftova varijacija XMLa za definiranje grafičkog korisničkog sučelja - GUIa. U prijašnjim alatima, poput WinFormsa, GUI je bio kreiran u istom jeziku koji se koristio i za interakciju sa GUIom, npr. C# ili VB.NET i uobičajeno ga je održavao dizajner (npr. Visual Studio), ali s XMLom Microsoft ima drukčiji pristup. Slično kao HTML, možete jednostavno kreirati i modificirati vaš GUI.

Ovo nije XAML tutorial, ali ukratko će biti objašnjeno kako ga koristiti zato jer je esencijalan dio WPFa. Bilo da stvarate Windows prozor ili Web stranicu, sastojat će se od XAML dokumenta i CodeBehind datoteke, koji zajedno tvore prozor/stranicu. XAML datoteka opisuje sučelje sa svim svojim elementima, dok CodeBehind datoteka brine o svim događajima i ima pristup za manipulaciju XAML kontrolama.

U sljedećim poglavljima ćemo vidjeti kako XAML funkcionira i kako ga koristiti za stvoriti vlastito sučelje.