TOC

This article is currently in the process of being translated into Norwegian Bokmål (~98% done).

XAML:

What is XAML?

XAML, som står for eXtensible Application Markup Language, er en Microsoft variant av XML for å beskrive et grafisk bruker interface (GUI). I tidligere GUI rammeverk, så som WinForms, var GUI definert i the samme språket som ble brukt til å implementere funksjonalitet og kommunisere med GUI. Det kunne være C# eller VB.NET, og GUI kode ble vanligvis håndtert av programvaren ( F.eks Visual Studio), men ved introduksjon av XAML, har Microsoft valgt en annen tilnærmingsmåte. På samme måte som med HTML, kan du nå enkelt lage og redigere GUI

Dette er ikke et XAML kurs i seg selv, men jeg vil kort forklare hvordan du bruker det, siden det er slik en grunnleggende del av WPF. Enten du lager et Vindu(Windows) eller en Side(Page), er fremgangsmåten mye den samme. Du vil ha et dokument som beskriver XAML kode, og en CodeBehind fil. Til sammen utgjør de løsningen for en spesifikk WPF visning ( Vindu/Side). XAML filen inneholder kode som beskriver hvordan grensesnittet er satt sammen, mens CodeBehind filen inneholder kode for håndtering av hendelser og tilgang til XAML kontroller.

I de kommende kapitlene, skal vi ta en titt på hvordan XAML virker og hvordan du kan bruke det til å lage ditt brukergrensesnitt.