TOC

This article is currently in the process of being translated into Catalan (~98% done).

XAML:

What is XAML?

El significat de XAML prové de l'Anglès "eXtensible Application Markup Language" o "Llenguatge de marques extensible d'aplicació". Aquesta tecnologia és una variant prevista per Microsoft per descriure una GUI. En Frameworks GUI previstos com a WinForms, elGUI era generat en amb el mateix llenguatge que utilitzava per interactuar amb la GUI, com per exemple C# o VB.NET, i usualment mantingut pel dissenyador (Generalment Visual Studio). L'enfocament de Microsoft va canviar amb la implementació de XAML, essent molt més semblant al codi HTML, permetent editant i escriure la GUI fàcilment.

Aquest no és un tutorial de XAML, però indicarem breument com utilitzar-lo, degut a que és una part essencial de WPF. Sense importar de si el que esteu creant es tracta d'un Window o d'una Page, consisteix en un arxiu XAML i un arxiu CodeBehind (.cs), juntament amb els dos creen la Page/Window. L'arxiu XAML defineix la interfícies amb tots els elements, mentre que el CodeBehind gestiona tots els esdeveniments i pot manipular-los mitjançant els controls XAML.

En els següents capítols tindrem veurem com funciona XAML i com utilitzar-lo per crear les interfícies.