TOC

This article has been localized into Danish by the community.

XAML:

Hvad er XAML?

XAML (en forkortelse for eXtensible Application Markup Language) er Microsofts variant af XML, som kan bruges til at bygge et GUI (Graphical User Interface) med. I tidligere GUI frameworks, fx WinForms, blev GUI's lavet vha. samme sprog som man brugte til at manipulere GUI'et med, fx C# eller VB.NET - man kunne ganske enkelt skrive kode som opbyggede hele interfacet, element for element. I praksis havde man dog som regel en designer, fx den indbyggede i Visual Studio, som kunne hjælpe med det meste. Med XAML gør Microsoft dog op med dette princip og har i stedet et separat "sprog" som er mere egnet til at beskrive et interface med, som vi også kender det med HTML.

XAML er naturligvis en del af WPF, men dette er ikke en dedikeret XAML tutorial. Derfor vil vi heller ikke gå alt for meget i dybden med de avancerede XAML princippet, men det er stadig så vigtig en del af WPF, at vi naturligvis vil berøre emnet flere gange igennem denne tutorial. Når du opretter et Window eller en Page, vil det bestå af et XAML dokument og en slags CodeBehind fil, som tilsammen udgør dit Window/Page. XAML filen beskriver selve interfacet og alle dets elementer og CodeBehind filen håndterer så events (hændelser) samtidig med, at der er mulighed for at manipulere de elementer du har defineret i din XAML fil.

I den næste artikel vil vi kigge på hvordan XAML egentlig fungerer og hvordan du kan bruge det til at defineret et interface.