TOC

This article is currently in the process of being translated into Swedish (~98% done).

XAML:

What is XAML?

XAML, är en förkortning av eXtensible Application Markup Language, och är Microsofts variant av XML för att beskriva användarinterface (GUI). I tidigare användarinterfaceramverk, som WinForms, skapades användarinterfacet i samma språk som användes för interaktionen med användarinterfacet, i vårt fall C# eller VB.NET och underhölls av designprogramvaran, (i vårt fall Visual Studio), men med XAML, går Microsoft en annan väg. På ett liknande sätt som HTML är det enkelt att skriva och ändra användarinterfacet.

Det här är inte riktigt en tutorial i XAML, men jag kommer övergripande beskriva hur du använder det, eftersom det är en så viktig del av WPF. Oavsett om du skapar ett fönster (Window) eller en sida (Page), kommer den att bestå av ett XAML dokument och en bakomliggande kodfil, vilka tillsammans skapar fönstret eller sidan. XAML-filen beskriver interfacet med alla sina element, medan den bakomliggande kodfilen hanterar alla event och har tillgång till att manipulera den med XAML kontroller.

I nästa kapitel kommer vi titta på hur XAML fungerar och hur du ska använda det för att skapa ditt interface.