TOC

This article has been localized into Czech by the community.

XAML:

Co je to XAML?

XAML je zkratka pro eXtensible Application Markup Language, česky rozšiřitelný značkovací jazyk pro aplikace. Jedná se o variaci jazyka XML (eXtensible Markup Language - rozšiřitelný značkovací jazyk), kterou vytvořil Microsoft pro vytváření uživatelského rozhraní aplikací. Dříve (např. ve WinForms) se GUI vytvářelo ve stejném jazyce, jako zbytek aplikace, tedy např. C# či VB .NET a o tento kód uživatelského rozhraní se starala nějaká designovací aplikace (např. Visual Studio). S XAMLem je vše jinak, psaní kódu pro uživatelské rozhraní v XAML je jako psaní webů v HTML, takže je to jednoduché a elegantní.

Tento tutoriál se přímo nesoustředí na jazyk XAML, ale stručně vysvětlí, jak s ním pracovat, jelikož se jedná o jednu z klíčových částí WPF. Vždy, ať už budete vytvářet Window (okno) či Page (stránku), budete pracovat se dvěma soubory - dokument v jazyce XAML a soubor "CodeBehind" ("podpůrný kód"). Tyto dva soubory tvoří každé okno či stránku vaší aplikace. XAML dokument popisuje rozhraní a všechny jeho prvky, zatímco soubor CodeBehind obsahuje kód, který obsluhuje veškeré události vyvolané uživatelem při manipulaci s aplikací, a také sám s kontrolkami manipuluje.

V následujících článcích se dozvíte, jak XAML funguje a jak s ním vytvořit rozhraní vaší aplikace.