TOC

This article has been localized into Czech by the community.

Ovládací prvek Rich Text:

Pokročilé možnosti FlowDocument

Jak jsem se již zmínil, textové prezentace a schopnosti prvku WPF FlowDocument jsou velmi bohaté – můžete dělat téměř cokoliv, co vás napadne, a to zahrnuje např. i práci s prvky, jako jsou seznamy, obrázky, a dokonce i tabulky. Zatím jsme vytvořili zcela základní příklady obsahu FlowDocument, ale v tomto článku konečně uděláme komplexnější příklad.

Kód XAML v dalším příkladu vám může připadat poněkud ohromující, ale všimněte si, jak jednoduché to vlastně je - stejné jako HTML, můžete formátovat text jednoduše jeho umístěním ve stylu odstavců. Nyní se podívejte blíže na kód XAML. Snímek obrazovky s výsledkem následuje bezprostředně za ním:

<Window x:Class="WpfTutorialSamples.Rich_text_controls.ExtendedFlowDocumentSample"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    Title="ExtendedFlowDocumentSample" Height="550" Width="500">
  <Grid>
    <FlowDocumentScrollViewer>
      <FlowDocument>
        <Paragraph>
          <Image Source="http://www.wpf-tutorial.com/images/logo.png" Width="90" Height="90" Margin="0,0,30,0" />
          <Run FontSize="120">WPF</Run>
        </Paragraph>

        <Paragraph>
          WPF, which stands for
          <Bold>Windows Presentation Foundation</Bold>,
          is Microsoft's latest approach to a GUI framework, used with the .NET framework.
          Some advantages include:
        </Paragraph>

        <List>
          <ListItem>
            <Paragraph>
              It's newer and thereby more in tune with current standards
            </Paragraph>
          </ListItem>
          <ListItem>
            <Paragraph>
              Microsoft is using it for a lot of new applications, e.g. Visual Studio
            </Paragraph>
          </ListItem>
          <ListItem>
            <Paragraph>
              It's more flexible, so you can do more things without having to write or buy new controls
            </Paragraph>
          </ListItem>
        </List>

        <Table CellSpacing="0">
          <TableRowGroup>
            <TableRow Background="Gainsboro" FontWeight="Bold">
              <TableCell></TableCell>
              <TableCell>
                <Paragraph TextAlignment="Right">WinForms</Paragraph>
              </TableCell>
              <TableCell>
                <Paragraph TextAlignment="Right">WPF</Paragraph>
              </TableCell>
            </TableRow>
          </TableRowGroup>

          <TableRowGroup>
            <TableRow>
              <TableCell Background="Gainsboro" FontWeight="Bold">
                <Paragraph>Lines of code</Paragraph>
              </TableCell>
              <TableCell>
                <Paragraph TextAlignment="Right">1.718.000</Paragraph>
              </TableCell>
              <TableCell>
                <Paragraph TextAlignment="Right">1.542.000</Paragraph>
              </TableCell>
            </TableRow>
          </TableRowGroup>
          <TableRowGroup>
            <TableRow>
              <TableCell Background="Gainsboro" FontWeight="Bold">
                <Paragraph>Developers</Paragraph>
              </TableCell>
              <TableCell>
                <Paragraph TextAlignment="Right">633.000</Paragraph>
              </TableCell>
              <TableCell>
                <Paragraph TextAlignment="Right">981.000</Paragraph>
              </TableCell>
            </TableRow>
          </TableRowGroup>
        </Table>
        <Paragraph Foreground="Silver" FontStyle="Italic">A table of made up WinForms/WPF numbers</Paragraph>
      </FlowDocument>
    </FlowDocumentScrollViewer>
  </Grid>
</Window>

Nechci zacházet o každé z tagů příliš do mnoha podrobností – doufám, že jsou dostatečně zřejmé tak, jak jsou zde uvedeny.

Jak můžete vidět, vložení seznamů, obrázků a tabulek je poměrně snadné. Ve skutečnosti můžete dovnitř prvku FlowDocument vložit libovolný ovládací prvek WPF. Pomocí Element BlockUIContainer získáte přístup ke všem ovládacím prvkům, které by jinak byly k dispozici pouze uvnitř okna. Zde je příklad:

<Window x:Class="WpfTutorialSamples.Rich_text_controls.BlockUIContainerSample"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:self="clr-namespace:WpfTutorialSamples.Rich_text_controls"
    Title="BlockUIContainerSample" Height="275" Width="300">
  <Window.Resources>
    <x:Array x:Key="UserArray" Type="{x:Type self:User}">
      <self:User Name="John Doe" Age="42"/>
      <self:User Name="Jane Doe" Age="36"/>
    </x:Array>
  </Window.Resources>
  <Grid>
    <FlowDocumentScrollViewer>
      <FlowDocument>
        <Paragraph FontSize="36" Margin="0">Users</Paragraph>
        <Paragraph FontStyle="Italic" TextAlignment="Left" FontSize="14" Foreground="Gray">Here's a list of our users, inside our FlowDocument, in a completely interactive ListView control!</Paragraph>
        <BlockUIContainer>
          <ListView BorderThickness="0" ItemsSource="{StaticResource UserArray}">
            <ListView.View>
              <GridView>
                <GridViewColumn Header="Name" DisplayMemberBinding="{Binding Name}" Width="150" />
                <GridViewColumn Header="Age" DisplayMemberBinding="{Binding Age}" Width="75" />
              </GridView>
            </ListView.View>
          </ListView>
        </BlockUIContainer>
        <Paragraph FontStyle="Italic" TextAlignment="Left" FontSize="14" Foreground="Gray">More content can go here...</Paragraph>
      </FlowDocument>
    </FlowDocumentScrollViewer>
  </Grid>
</Window>

Nyní máme FlowDocument s ListView uvnitř, a jak můžete vidět z obrazovky, ListView funguje stejně dobře, jak by normálně měl, včetně výběrů atd. Prostě v pohodě!

Shrnutí

Pomocí technik popsaných v obou příkladech tohoto článku je možné při vytváření dokumentů s pomocí FlowDocument vytvořit téměř cokoliv. Je to vynikající nástroj pro prezentaci vizuálních informací konečnému uživateli, jak je můžete vidět u mnoha drahých nástrojů určených pro vytváření výstupních sestav.


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!