TOC

This article has been localized into Czech by the community.

Panely:

Úvod do panelů WPF

Ve WPF jsou panely jedněmi z nejdůležitějších prvků. Chovají se jako kontejnery pro ostatní prvky a řídí rozvržení oken/stránek. Protože okno může obsahovat pouze JEDINÝ podřízený prvek, panel je často používaný k rozdělení plochy do oblastí. Každá oblast pak může obsahovat prvek nebo další panel (který je samozřejmě sám prvek).

Panelů existuje několik druhů, kdy každý z nich poskytuje různé chování a rozvržení prvků. Výběr vhodného panelu je proto zásadní k získání požadovaného chování a rozvržení. Zvláště na začátku WPF kariéry to může být složitý úkol. Další oddíl krátce popíše jednotlivé panely a poskytne přehled o tom, kdy který použít. V dalších kapitolách je pak každý panel popsán detailně.

Canvas

Jednoduchý panel, který napodobuje chování WinForms. Umožňuje zadat souřadnice každému obsaženému prvku a dává vám tak naprostou kontrolu nad jejich umístěním. Není ale moc flexibilní, protože musíte ručně určit polohu každému obsaženému prvku a dát pozor, aby byly srovnané tak, jak si přejete. Používejte ho (pouze), když chcete naprostou kontrolu nad pozicí obsažených prvků.

WrapPanel

WrapPanel umisťuje obsažené prvky jeden vedle druhého - horizontálně (výchozí hodnota) nebo vertikálně - dokud je místo. Když místo dojde, zalomí řadu a pokračuje. Použijte ho, když potřebujete vertikální nebo horizontální seznam prvků, který se automaticky zalomí, když mu dojde místo.

StackPanel

StackPanel funguje podobně jako WrapPanel. Ale místo zalomení, když obsažené prvky zabírají moc místa, se jednoduše rozšíří, když je to možné. Stejně jako u WrapPanelu, může být orientace jak horizontální, tak vertikální, ale místo úpravy šířky nebo výšky obsažených prvků podle největšího prvku, každý prvek je roztažen tak, aby zabíral celou dostupnou šířku nebo výšku. Použijte StackPanel když potřebujete seznam prvků, který zabírá veškeré dostupné místo, bez zalamování.

DockPanel

DockPanel umožňuje ukotvit obsažené prvky nahoru, dolů, doleva nebo doprava. Ve výchozím stavu poslední prvek, pokud nemá zadané ukotvení, vyplní zbývající místo. Stejného výsledku lze dosáhnout pomocí panelu Grid, ale v nekomplikovaných případech je jednodušší použít DockPanel. Použijte DockPanel kdykoliv potřebujete ukotvit jeden nebo několik prvků k jedné ze stran, jako při rozdělení okna do oblastí.

Grid

Grid je pravděpodobně nejkomplexnější ze všech panelů. Může obsahovat několik řádků a sloupců. Výšku jednotlivých řádků a šířku sloupců lze definovat buď pomocí počtu pixelů nebo jako procenta z dostupného místa nebo jako "auto", kdy řádek nebo sloupec automaticky upraví svou velikost v závislosti na obsahu. Použijte Grid, když nelze použít jiný panel, např. když potřebujete více sloupců a často v kombinaci s jinými panely.

UniformGrid

UniformGrid je jako Grid - umožňuje definovat několik řádků a sloupců s jedním důležitým rozdílem: Všechny řádky a sloupce mají stejnou velikost! Použijte UniformGrid, když chcete Grid bez potřeby různých rozměrů řádků a sloupců.


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!