TOC

This article has been localized into Slovak by the community.

Panely:

Úvod do panelov WPF

Panely sú jedným z najdôležitejších typov kontroliek WPF. Pôsobia ako kontajnery pre iné ovládacie prvky a riadia rozloženie vašich okien/stránok. Keďže okno môže obsahovať iba jeden detský ovládací prvok, panel sa často používa na rozdelenie priestoru, kde každá oblasť môže obsahovať ovládacie prvky, alebo iný panel (samozrejme aj ovládací prvok).

Panely prichádzajú s niekoľkými rôznymi spôsobmi, pričom každý z nich má svoj vlastný spôsob riešenia rozloženia a kontroly detských prvkov. Vybratie správneho panelu je preto nevyhnutné pre získanie požadovaného správania a rozloženia, a to najmä pri začatí vašej kariéry vo WPF, to môže byť náročná práca. Nasledujúca časť krátko opisuje každý panel a dá vám predstavu, kedy ho použiť. Potom prejdite na ďalšie kapitoly, kde bude každý panel podrobne popísaný.

Canvas

Jednoduchý panel, ktorý napodobňuje spôsob práce WinForms. Umožňuje vám priradiť konkrétne súradnice každému podriadenému ovládaciemu prvku, čím získate úplnú kontrolu nad rozložením. To však nie je príliš flexibilné, pretože musíte ručne posúvať všetky podriadené prvky a uistiť sa, že sa zarovnávajú požadovaným spôsobom. Použite ho (len), ak chcete úplnú kontrolu nad podriadenými kontrolkami.

WrapPanel

WrapPanel umiestni každý z jeho podriadených ovládacích prvkov vedľa seba, horizontálne (predvolené), alebo vertikálne, až kým nebude priestor, kde sa zalomí na ďalší riadok a potom pokračuje. Použite ho, keď chcete zoznam vertikálnych, alebo horizontálnych ovládacích prvkov, ktoré sa automaticky zalamujú na ďalší riadok, alebo stĺpec.

StackPanel

StackPanel pôsobí podobne ako WrapPanel, ale namiesto zalomenia, ak kontrolka zaberá príliš veľa priestoru, jednoducho sa rozšíri, ak je to možné. Rovnako ako vo WrapPanely, môže byť orientácia buď horizontálna, alebo vertikálna, ale namiesto nastavenia šírky, alebo výšky ovládacích prvkov na základe najväčšej položky sa každá položka roztiahne tak, aby zaberala celú šírku, alebo výšku. Použite StackPanel, ak potrebujete zoznam ovládacích prvkov, ktorý zaberá všetok dostupný priestor bez zalomenia.

DockPanel

DockPanel vám umožňuje upevniť (zakotviť) podriadené ovládacie prvky na hornú, dolnú, ľavú, alebo pravú stranu. Štandardne posledná kontrolka, ak nie je daná špecifická pozícia doku, vyplní zostávajúci priestor. Môžete dosiahnuť to isté s panelom Grid, ale pre jednoduchšie situácie bude DockPanel jednoduchší. Používajte DockPanel vždy, keď potrebujete ukotviť jeden, alebo viac ovládacích prvkov na jednu stranu, ako napríklad rozdelenie okna do určitých oblastí.

Grid

Grid (Mriežka) je pravdepodobne najkomplexnejší z typov panelov. Grid môže obsahovať viacero riadkov a stĺpcov. Definujete výšku pre každý riadok a šírku pre každý zo stĺpcov v absolútnom množstve pixelov, v percentách dostupného miesta, alebo ako auto, kde riadok, alebo stĺpec automaticky upraví svoju veľkosť v závislosti od obsah. Použite Grid, napr. keď potrebujete viac stĺpcov a často v kombinácii s ostatnými panelmi.

UniformGrid

UniformGrid je rovnako ako Grid s možnosťou viacerých riadkov a stĺpcov, ale s jedným dôležitým rozdielom: všetky riadky a stĺpce budú mať rovnakú veľkosť! Použite to, keď potrebujete správanie prvku Grid bez potreby špecifikovať rôzne veľkosti riadkov a stĺpcov.


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!