TOC

This article has been localized into Slovak by the community.

Panely:

Grid - jednotky

Doteraz sme väčšinou používali pre šírku/výšku znak hviezdy *, ktorá určuje, že riadok, alebo stĺpec by mal zaberať určité percento kombinovaného priestoru. Existujú však aj ďalšie dva spôsoby určenia šírky, alebo výšky stĺpca, alebo riadka: Absolútne jednotky a Auto šírka/výška. Pokúsme sa vytvoriť Grid, v ktorom to zmiešame:

<Window x:Class="WpfTutorialSamples.Panels.GridUnits"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    Title="GridUnits" Height="200" Width="400">
	<Grid>
		<Grid.ColumnDefinitions>
			<ColumnDefinition Width="1*" />
			<ColumnDefinition Width="Auto" />
			<ColumnDefinition Width="100" />
		</Grid.ColumnDefinitions>
		<Button>Button 1</Button>
		<Button Grid.Column="1">Button 2 with long text</Button>
		<Button Grid.Column="2">Button 3</Button>
	</Grid>
</Window>

V tomto príklade má prvé tlačidlo šírku *, druhé má svoju šírku nastavenú na hodnotu Auto a posledné má statickú šírku 100 pixelov.

Výsledok je možné vidieť na snímke obrazovky, kde druhé tlačidlo zaberá presne taký priestor, ktorý potrebuje na vykreslenie dlhšieho textu, tretie tlačidlo zaberá presne 100 pixelov, ktoré mu boli nastavené a prvé tlačidlo, s premennou šírkou, zaberá zvyšok.

V Gride, kde má jeden, alebo niekoľko stĺpcov (alebo riadkov) premenlivú šírku (*), sa automaticky podelia o šírku/výšku, ktorú ešte nepoužívajú stĺpce/riadky, ktoré používajú absolútnu, alebo automatickú šírku/výšku. To je zreteľné, keď meníme veľkosť okna:

Na prvej snímke obrazovky vidíte, že Grid si vyhradzuje priestor pre posledné dve tlačidlá, hoci to znamená, že prvé nemá dostatok priestoru, ktorý potrebuje na správne zobrazenie. Na druhej snímke obrazovky vidíte posledné dve tlačidlá, ktoré zachovávajú presne rovnaký priestor a ponechávajú nadbytočný priestor pre prvé tlačidlo.

To môže byť veľmi užitočná technika pri navrhovaní širokej škály dialógov. Zvážte napríklad jednoduchý kontaktný formulár, v ktorom používateľ zadá meno, e-mailovú adresu a komentár. Prvé dve polia majú zvyčajne pevnú výšku, zatiaľ čo posledné z nich môže zaberať čo najviac priestoru a necháva priestor na zadanie dlhšieho komentára. V nasledujúcej kapitole sa budeme snažiť vytvoriť kontaktný formulár pomocou Gridu a riadkov a stĺpcov rôznych výšok a šírok.


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!