TOC

This article has been localized into Slovak by the community.

O WPF:

Čo je WPF?

WPF, celým názvom Windows Presentation Foundation, predstavuje najnovší prístup spoločnosti Microsoft ku GUI frameworku, využívaný v prostredí .NET framework.

Čo však znamená GUI framework? GUI, skratka od Graphical User Interface, znamená grafické používateľské rozhranie a práve teraz sa na jedno takéto rozhranie pozeráte. Windows má GUI pre prácu s počítačom a prehliadač, v ktorom si túto stránku prezeráte, má GUI umožňujúce prehliadať webové stránky.

GUI framework umožňuje vytváranie aplikácií s využitím širokej sady GUI elementov, ako napríklad štítky, textové polia a iné ovládacie prvky. Bez GUI frameworku by bolo nutné vykreslovať všetky tieto prvky manuálne a obsluhovať všetky scenáre interakcie používateľa, ako napríklad textový vstup či ovládanie myšou. To však predstavuje OBROVSKÉ množstvo práce, takže väčšina vývojárov siahne po GUI frameworku, ktorý za nich urobí všetku základnú prácu a umožní im zamerať sa na vytváranie skvelých aplikácií.

Existuje množstvo GUI frameworkov, avšak pre .NET vývojárov sú v súčasnosti najzaujímavejšie WinForms a WPF. WPF je najnovší, ale Microsoft pokračuje v udržiavaní a podpore WinForms. Ako môžete vidieť v nasledujúcej kapitole, medzi obomi frameworkami je veľké množstvo rozdielov, ich účel je však rovnaký: umožniť jednoduché vytváranie aplikácií so skvelým používateľským rohraním.

V ďalšej kapitole sa pozrieme na rozdiely medzi WinForms a WPF.