TOC

This article has been localized into Slovak by the community.

Aplikácia WPF:

Aplikácia WPF - Úvod

V tomto tútoriály bude naša primárna pozornosť venovaná používaniu WPF na vytváranie aplikácií. Ako možno viete .NET môže byť vykonávaný na všetkých platformách, ktoré majú implementáciu .NET, ale najbežnejšou platformou je stále Microsoft Windows. Keď hovoríme o aplikáciách systému Windows v tejto príručke, to naozaj znamená len aplikáciu, ktorá beží na Windows (alebo inej platforme kompatibilnej s .NET) a nie v prehliadači alebo vzdialene cez internet.

Aplikácia WPF vyžaduje pre spustenie .NET framework, rovnako ako akýkoľvek iný typ aplikácie .NET. Našťastie spoločnosť Microsoft začlenila framework .NET do všetkých verzií systému Windows od verzie Vista a aj do starších verzií prostredníctvom služby Windows Update. Inými slovami, môžete si byť istí, že väčšina používateľov systému Windows bude môcť spustiť vašu aplikáciu WPF.

V nasledujúcich kapitolách sa pozrieme na štruktúru a rôzne aspekty aplikácií WPF.