TOC

This article has been localized into Slovak by the community.

Väzba dát (binding):

Úvod do WPF data binding

Wikipedia veľmi dobre popisuje koncepciu data binding (väzba dát):

Data binding je všeobecná technika, ktorá spája dva zdroje dát/informácií spolu a udržuje ich synchronizáciu.

Vďaka technológii WPF spoločnosť Microsoft dáva data binding do popredia a akonáhle začnete študovať WPF, uvedomíte si, že je to dôležitý aspekt skoro všetkého, čo robíte. Ak prídete zo sveta WinForms, obrovské zameranie na data binding vás môže trochu vydesiť, ale akonáhle si na to zvyknete, budete to pravdepodobne milovať, pretože to robí veľa vecí prehľadnejšími a ľahšie sa udržiavajú.

Data binding vo WPF je preferovaný spôsob, ako preniesť údaje z vášho kódu na formulár. Samozrejme, môžete nastaviť vlastnosti ovládacieho prvku ručne, alebo môžete vyplniť ListBox tak, že mu pridáte položky v cykle, ale najčistejším spôsobom vo WPF je pridať väzbu medzi zdrojom a cieľovým používateľským prvkom.

Zhrnutie

V ďalšej kapitole sa pozrieme na jednoduchý príklad, v ktorom sa používa data binding a potom budeme hovoriť o všetkých jeho možnostiach. Pojem data bindingu je zahrnutý skoro od začiatku tohoto tutoriálu, pretože je to neoddeliteľná súčasť WPF, čo uvidíte, keď preskúmate ostatné kapitoly, kde sa používa takmer všade.

Avšak teoretická časť data bindingu môže byť príliš ťažká, ak chcete hneď začať budovať jednoduchú aplikáciu WPF. V takom prípade navrhujem, aby ste sa pozreli na kapitolu "Hello, bound world!", ktorá vám umožní získať prehľad o tom, ako funguje data binding a potom si odložte zvyšok článkov o data bindingu na neskoršie obdobie, keď budete viac pripravení.


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!