TOC

This article is currently in the process of being translated into Lithuanian (~97% done).

Data binding:

Introduction to WPF data binding

Wikipedia duomenų susiejimą (angl.: data binding) apibrėžia gan tiksliai:

Duomenų susiejimas yra technologija kuri susieja du informacijos šaltinius kartu ir palaiko duomenų sinchronizavimą tarp jų.

WPF aplikacijose "Microsoft" prioretizavo duomenų susiejimą, pradejus mokytis WPF tu suprasi kad tai yra itin svarbus programavimo aspektas.Jeigu prie WPF programavimo perėjai nuo WinForm'ų toks susikoncentravimas gali šiek tiek tavę gazdinti, bet kai tu priprasi prie duomenų siejimo tu tikrai jį pamėgsi, nes duomenų siejimas daugumą dalykų padaro aiškesneis, bei lengviau palaikomais.

Duomenų siejimas WPF aplikacijose yra pageidautinas (geriausias) būdas perduoti duomenis iš kodo į UI sluoksnį. Aišku galima nustatyti UI elemento reikšmes rankiniu būdu arba ListBoxa galima užpildyti naudojant ciklą, bet švariausias ir geriausias būdas yra pridėti duomenų siejimą tarp duomenų šaltinio ir atitinkamo UI elemento.

Santrauka

Sekančiame skyriuje apžvelgsime paprastą pavyzdį kuriame naudojamas duomenų siejimas, bei aptarsime daugiau galimybių. Duomenų susiejimas į šiuos mokymus įtrauktas tokiuoje ankstyvoje stadijoje nes tai yra itin svarbi WPF dalis, duomenų siejimas naudojamas beveik visuose tolimesniuose skyriuose.

Vis dėl to, teorinė duomenų siejimo dalis gali pasirodyti pakankamai sudėtinga jei tiesiog nori greitai pradėti programuoti paprastas WPF aplikacijas. Tokiu atvieju siūlyčiau įsigilinti į pamoką "Sveikas, susietas pasauli" kad suprastum duomenų susiejimo pagrindus, o tada likusius straipsnius apie duomenų siejima pasilik ateičiai kai geriau susipažinsi su WPF.