TOC

This article has been localized into Czech by the community.

Datové vazby (Data binding):

Úvod do WPF data binding

Wikipedia dobře popisuje koncept data bindingu:

Data binding je obecná technika, která spojí dva datové/informační zdroje dohromady a udržuje mezi nimi synchronizaci dat.

S příchodem WPF Microsoft položil na přední místo důraz na datovou vazbu. Jakmile se začnete učit WPF, zjistíte, že je to důležitý aspekt všeho, co děláte. Pokud jste přišli ze světa WinForms, pak by vás obrovský důraz na vázání dat mohl trochu vyděsit, ale jakmile se toto vázání dat naučíte používat, pravděpodobně si je zamilujete, protože je zde spousta věcí jasnějších a také údržba je snadnější.

Ve WPF je datová vazba preferovaným způsobem, jak přenést data z vašeho kódu do vrstvy uživatelského rozhraní. Jistě, můžete nastavit vlastnosti ovládacího prvku ručně nebo můžete naplnit objekt ListBox přidáním položek z cyklu, ale nejjasnějším a nejčistším způsobem ve WPF je přidání vazby mezi zdrojový a cílový element uživatelského rozhraní.

Shrnutí

V následující kapitole se podíváme na jednoduchý příklad, kde se datové vazby používají a potom pojednáme o všech dalších možnostech. Koncept vázání dat je zařazen v tomto výukovém kurzu poměrně brzy, protože je to nedílná součást použití WPF, které uvidíte, jakmile prozkoumáte zbytek kapitol, kde se datové vazby používají prakticky všude.

Teoretická část datové vazby je však možná příliš složitá, pokud chcete pouze začít vytvářet jednoduchou aplikaci WPF. V tom případě navrhuji, abyste se podívali na článek "Hello, bound world!", abyste se podívali, jak funguje vázání dat, a zbývající články týkající se tohoto problému odložily na později, až budete připraveni vstřebat další teorii.