TOC

This article has been localized into Czech by the community.

Ovládací prvek DataGrid :

Ovládací prvek DataGrid

Ovládací prvek DataGrid se podobá ListView využívající GridView. Nabízí ale mnoho dalších funkcí. DataGrid může například automaticky generovat sloupce v závislosti na datech, kterými je krmíte. DataGrid je ve výchozím nastavení také editovatelný, což koncovému uživateli umožňuje přímo měnit hodnoty podkladového zdroje dat.

Nejběžnější využití prvku DataGrid je v kombinaci s databází, ale stejně jako většina ovládacích prvků WPF funguje stejně dobře také se zdrojem dat v paměti, jako je např. seznam objektů. Je mnohem jednodušší to ukázat na příkladu, a v něm použijeme druhý způsob přístupu k datům.

Jednoduchý DataGrid

DataGrid můžete začít používat okamžitě, aniž byste jakkoliv nastavovali jeho vlastnosti, protože jich hned sám automaticky již spoustu podporuje. V tomto prvním příkladu to takto přesně uděláme (nebudeme nic nastavovat) a až pak jako zdroj položek přiřadíme seznam vlastních uživatelských objektů:

<Window x:Class="WpfTutorialSamples.DataGrid_control.SimpleDataGridSample"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
Title="SimpleDataGridSample" Height="180" Width="300">
    <Grid Margin="10">
<DataGrid Name="dgSimple"></DataGrid>
</Grid>
</Window>
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Windows;

namespace WpfTutorialSamples.DataGrid_control
{
public partial class SimpleDataGridSample : Window
{
public SimpleDataGridSample()
{
InitializeComponent();

List<User> users = new List<User>();
users.Add(new User() { Id = 1, Name = "John Doe", Birthday = new DateTime(1971, 7, 23) });
users.Add(new User() { Id = 2, Name = "Jane Doe", Birthday = new DateTime(1974, 1, 17) });
users.Add(new User() { Id = 3, Name = "Sammy Doe", Birthday = new DateTime(1991, 9, 2) });

dgSimple.ItemsSource = users;
}
}

public class User
{
public int Id { get; set; }

public string Name { get; set; }

public DateTime Birthday { get; set; }
}
}

To je opravdu vše, co potřebujete k tomu, abyste mohli začít používat DataGrid. Zdrojem mohla být stejně snadno databázová tabulka/zobrazení nebo dokonce soubor XML. DataGrid není vybíravý ohledně toho, odkud získává data.

Pokud kliknete do některé z buněk, vidíte, že i ve výchozím nastavení můžete obsah buňky upravovat. Již v základním nastavení vám DataGrid poskytne pěkný malý bonus v podobě třídění. Můžete si zkusit kliknout na jedno ze záhlaví sloupců – uvidíte, že DataGrid podporuje třídění již v základním nastavení!

Poslední, prázdný řádek vám umožňuje přidávat do zdroje dat další položky. Jednoduše patřičné buňky vyplňte.

Shrnutí

Jak můžete vidět, s ovládacím prvkem DataGrid je velmi snadné začít. Ale je to také vysoce přizpůsobitelný ovládací prvek. V dalších kapitolách se podíváme na všechny ty skvělé věci, které můžete s DataGrid provádět. Takže čtěte dál.


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!