TOC

This article has been localized into Czech by the community.

Ovládací prvek TabControl:

WPF TabControl: Pozicování záložek

Záložky TabControl jsou obvykle umístěny na vrcholu ovládacího prvku. Tak se zobrazuje WPF TabControl ve výchozím stavu:

Pomocí vlastnosti TabStripPlacement však můžeme pozici záložek velmi snadno změnit:

<Window x:Class="WpfTutorialSamples.Misc_controls.TabStripPlacementSample"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    Title="TabStripPlacementSample" Height="200" Width="250">
  <Grid>
    <TabControl TabStripPlacement="Bottom">
      <TabItem Header="General">
        <Label Content="Content goes here..." />
      </TabItem>
      <TabItem Header="Security" />
      <TabItem Header="Details" />
    </TabControl>
  </Grid>
</Window>

TabStripPlacement lze nastavit na hodnoty TOP (nahoru), Bottom (dolů), Left (vlevo) a Right (vpravo). Pokud jsme tedy nastavili hodnotu Left nebo Right, dostaneme tento výsledek:

Pokud jsou záložky umístěny na jednu ze stran formuláře, pak bych já osobně očekával, že dojde také k otočení textu, který bude zobrazen vertikálně a nikoliv horizontálně. Nicméně WPF TabControl to takto nedělá. Naštěstí toho ale můžeme dosáhnout malou fintou:

<Window x:Class="WpfTutorialSamples.Misc_controls.TabStripPlacementSample"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    Title="TabStripPlacementSample" Height="200" Width="250" UseLayoutRounding="True">
  <Grid>
    <TabControl TabStripPlacement="Left">
      <TabControl.Resources>
        <Style TargetType="{x:Type TabItem}">
          <Setter Property="HeaderTemplate">
            <Setter.Value>
              <DataTemplate>
                <ContentPresenter Content="{TemplateBinding Content}">
                  <ContentPresenter.LayoutTransform>
                    <RotateTransform Angle="270" />
                  </ContentPresenter.LayoutTransform>
                </ContentPresenter>
              </DataTemplate>
            </Setter.Value>
          </Setter>
          <Setter Property="Padding" Value="3" />
        </Style>
      </TabControl.Resources>
      <TabItem Header="General">
        <Label Content="Content goes here..." />
      </TabItem>
      <TabItem Header="Security" />
      <TabItem Header="Details" />
    </TabControl>
  </Grid>
</Window>

Pokud jste ještě nečetli kapitoly o šablonách nebo stylech, může se vám zdát to, co děláme trochu matoucí. Jde ale o využití stylu prvku TabItem, kde přepíšeme HeaderTemplate a pak použijeme transformaci pro otočení textu na kartách. U karet umístěných na levé straně otáčíme o 270 stupňů – pokud umístíte záložky vpravo, měli byste otáčet pouze o 90 stupňů, abyste docílili požadovaného výsledku.


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!