TOC

This article has been localized into Czech by the community.

Ovládací prvek ListView:

Úvod do ovládacího prvku ListView

Ovládací prvek ListView je velmi běžně používaný v aplikacích systému Windows k zobrazení seznamu dat. Výborným příkladem je seznam souborů v aplikaci Průzkumník, kde může být každý soubor zobrazen svým jménem a pokud chcete, společně se sloupci obsahujícími informace o velikosti, datu poslední změny atd.

Srovnání ListView ve WPF a WinForms

Pokud máte předchozí zkušenosti z práce s WinForms máte jistě také dobrou představu o tom, jak je ListView užitečné. Avšak ListView ve WPF se používá odlišným způsobem nežli ve WinForms. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že zatímco ovládací prvek ListView WinForms jednoduše volá funkce rozhraní API systému Windows, je ovládací prvek ListView WPF nezávislým ovládacím prvkem, který je nezávislý na API systému Windows.

Ovládací prvek WPF ListView používá třídu ListViewItem pro své nejzákladnější položky, ale pokud ji porovnáte s verzí WinForms, mohou vám chybět některé vlastnosti, například ImageIndex, Group a podpoložky, ale ty tam nenajdete. Ovládací prvek WPF ListView zpracovává položky jako jsou obrázky, skupiny a jejich podřízené položky zcela odlišným způsobem.

Shrnutí

ListView je složitý ovládací prvek s mnoha možnostmi a zejména ve verzi WPF jej můžete v případě potřeby přizpůsobovat téměř donekonečna. Z tohoto důvodu jsme pro všechny články na webu, týkající se ListView, vyčlenit celou kategorii. Chcete-li začít, klikněte na další článek.


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!