TOC

This article is currently in the process of being translated into Swedish (~97% done).

The ListView control:

Introduction to the ListView control

ListView-kontrollen används vanligtvis i Windows applikationer för att representera listor av data. Ett bra exempel på detta är fillistorna i Utforskaren, där varje fil kan visas med dess namn och, om så önskas, med kolumner som innehåller information om storlek, senaste ändringsdatum och så vidare.

ListView i WPF vs. WinForms

Om du tidigare har arbetat med WinForms har du en bra uppfattning om hur praktisk ListView är, men du bör vara medveten om att ListView i WPF inte används på samma sätt som WinForms versionen. Återigen är huvudskillnaden att medans WinForms ListView helt enkelt kallar Windows API-funktioner för att skapa en vanlig Windows ListView-kontroll, så är WPF ListView en självständig kontroll som inte är beroende av Windows API.

WPF ListView använder en ListViewItem-klass för sina mest grundläggande objekt, men om du jämför det med WinForms versionen kan du börja leta efter egenskaper som ImageIndex, Group och SubItems, men de är inte där. WPF ListView hanterar saker som bilder, grupper och deras underartiklar på ett helt annat sätt.

Sammanfattning

ListView är en komplex kontroll, med många möjligheter och speciellt i WPF-versionen, där du får skräddarsy den nästan obegränsat om du vill. Av den anledningen har vi tilldelat en hel kategori till alla ListView-artiklarna här på webbplatsen. Klicka på nästa artikel för att komma igång.


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!