TOC

This article has been localized into Polish by the community.

Kontrolka ListView:

Wprowadzenie do kontrolki ListView

Kontrolka ListView jest bardzo często używana w aplikacjach Windowsa do reprezentacji listy danych. Dobrym przykładem tego jest lista plików w Eksploratorze Plików, gdzie każdy plik może być wyświetlony na podstawie jego nazwy i, w razie potrzeby, z kolumnami zawierającym informacje na temat rozmiaru, daty ostatniej modyfikacji i tak dalej.

ListView w WPF kontra WinForms

Jeśli poprzednio pracowałeś w WinForms to masz pewnie pojęcia jak bardzo praktyczna jest kontrolka ListView, ale powinieneś wiedzieć, że kontrolka ListView nie jest używana w WPF tak samo jak w WinForms. Ponownie główną różnicą jest to, że kontrolka ListView z WinForms po prostu wywołuje funkcje Windows API do renderowania, a ListView z WPF jest niezależną kontrolką która nie jest zależna od Windows API.

Kontrolka ListView z WPF używa klasy ListViewItem dla swoich najprostszych elementów, ale jak porównasz ją do wersji z WindForms, możesz zacząć szukać takich właściwości jak ImageIndex, Group i SubItems, ale ich tam nie ma. Kontrolka ListView z WPF obsługuje rzeczy takie jak obrazy, grupy i ich elementy podrzędne w całkowicie inny sposób.

Podsumowanie

Kontrolka ListView jest złożona, z wieloma możliwościami a zwłaszcza wersja z WPF pozwala ci na dostosowywanie jej praktycznie bez końca. jeśli tego chcesz. Dlatego poświęciliśmy całą kategorię wszystkim artykułom na jej temat. Kliknij na następny artykuł aby zacząć.


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!