TOC

This article has been localized into Polish by the community.

Kontrolka TreeView:

TreeView - wprowadzenie

Kontrolka TreeView pozwala na wyświetlanie danych hierarchicznych w której każdy element zbioru danych przedstawiany jest jako węzeł drzewa. Każdy węzeł może posiadać węzeł podrzędny, węzeł podrzędny może posiadać inne węzły podrzędne i tak dalej. Jeśli kiedykolwiek używałeś Exploratora Windows na pewno wiesz jak kontrolka TreeView wygląda - jest to kontrola która pokazuje aktualną strukturę katalogów twojego komputera. Znajduje się ona po lewej stronie okna Exploratora Windows.

Kontrolka TreeView - WPF vs. WinForms

Jeśli wcześniej pracowałeś z TreeView w WinForms możesz myśleć o niej jako o kontrolce łatwej w użyciu ale trudnej do dostosowania. W WPF jest trochę na odwrót przynajmniej dla początkujących. Na początku może wydawać się to trochę skomplikowane ale jest dużo łatwiejsze do dostosowania. Tak jak większość kontrolek w WPF, TreeView na początku wygląda pospolicie ale można ją stylizować w łatwy sposób praktycznie w nieskończoność.

Tak jak w kontrolce ListView, kontrolka TreeView posiada swój własny typ elementu zawartości, TreeViewItem - którego można użyć do wypełnienia TreeView. Jeśli przychodzisz ze świata WinForms prawdopodobnie zaczniesz od wygenerowania TreeViewItem i dodasz je do właściwości Items co jest rzeczywiście możliwe. Ale to jest WPF i preferowanym sposobem jest powiązanie TreeView z hierarchiczną strukturą danych a następnie użycie odpowiedniego szablonu do renderowania zawartości.

Pokażemy Ci, jak to zrobić w na oba sposoby i chociaż stary, dobry sposób inspirowany przez WinForms może wydawać się na początku łatwym wyborem ale zdecydowanie powinieneś wypróbować WPF - na dłuższą metę zapewnia większą elastyczność i będzie lepiej pasować do reszty kodu WPF, który napiszesz.

Podsumowanie

TreeView w WPF jest rzeczywiście złożoną kontrolka. W przykładzie którym zajmiemy się w następnym rozdziale może to się wydawać proste, ale kiedy będziesz już kopać głębiej zobaczysz złożoność tej kontrolki. Na szczęście kontrolka WPF TreeView jest bardzo użyteczna, elastyczna oraz posiada wiele możliwości. Aby pokazać ci wszystkie, poświęciliśmy całą kategorię na artykuły o TreeView. Kliknij następny, aby rozpocząć.


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!