TOC

This article has been localized into Czech by the community.

Ovládací prvek TreeView:

Úvod do TreeView

Ovládací prvek TreeView umožňuje zobrazovat hierarchická data, přičemž každý kus dat je reprezentován uzlem ve stromu. Každý uzel pak může mít uzly-potomky a tito potomci mohou mít zase další uzly – další potomky atd. Pokud jste někdy používali Průzkumníka Windows, tak víte, jak vypadá TreeView - je to ovládací prvek, který zobrazuje aktuální strukturu složek na vašem počítači v levé části okna Průzkumníka Windows.

TreeView in WPF vs. WinForms

Pokud jste již dříve pracovali s ovládacím prvkem TreeView ve WinForms, můžete si myslet, že ovládací prvek TreeView je snadno použitelný, ale těžko přizpůsobitelný. Ve WPF je to trochu naopak, alespoň pro nováčky: Na začátku to působí trochu složitě, ale jeho přizpůsobení je mnihem snazší. Stejně jako většina dalších ovládacích prvků WPF, TreeView je na začátku téměř bez vzhledu, ale lze ho téměř nekonečně stylizovat bez velkého úsilí.

Stejně jako u ovládacího prvku ListView má i ovládací prvek TreeView vlastní typ položky, TreeViewItem, který můžete použít k naplnění TreeView. Pokud přicházíte ze světa WinForms, pravděpodobně začnete generováním TreeViewItemů a jejich přidáváním do vlastnosti Items, což je ve skutečnosti možné. Ale protože toto je WPF, preferovaný způsob je svázat TreeView s hierarchickou datovou strukturou a pak použít vhodnou šablonu pro vykreslení obsahu.

Ukážeme vám, jak to udělat oběma způsoby, a i když se může zdát, že dobrý starý způsob inspirovaný WinForms je na první pohled snadná volba, určitě byste měli vyzkoušet způsob WPF - na dlouhou trať nabízí větší flexibilitu a lépe se hodí k ostatnímu kódu WPF, který napíšete.

Shrnutí

Ovládací prvek TreeView ve WPF je skutečně složitý. V prvním příkladu, který prozkoumáme již v další kapitole, se může zdát jednoduchý, ale jakmile se ponoříte hlouběji, uvidíte jeho složitost. Naštěstí vás ovládací prvek TreeView ve WPF odmění skvělou použitelností a flexibilitou. Abychom vám ukázali všechny jeho možnosti, věnovali jsme celou kategorii článkům o TreeView. Klikněte na další, abyste začali.


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!