TOC

This article has been localized into Czech by the community.

Ovládací prvek Rich Text:

Úvod k ovládacím prvkům formátovaného textu (Rich Text) ve WPF

V jiných rámcích uživatelského rozhraní, jako je WinForms, je zobrazení rozsáhlého, plně formátovaného textu poněkud problematické. Jistě, můžete načíst soubor do pole RichTextBox nebo můžete vytvořit objekt WebBrowser a načíst místní nebo vzdálenou webovou stránku, ale zadání většího množství formátovaného textu v době návrhu nebylo ve skutečnosti možné. Zdá se, že společnost Microsoft chtěla napravit tuto službu v rámci WPF a dokonce zajít dále za možnost pouhého zobrazení tohoto textu.

FlowDocument skutečně vykresluje formátovaný text a to, který rovněž může obsahovat i obrázky, seznamy, tabulky a tyto elementy mohou být přesouvány, upravovány apod. Pomocí FlowDocument, můžete rovněž specifikovat formátovaný text už v době návrhu, jako kdyby to byl jazyk HTML (Díky jazyku XAML) a ten se pak v aplikaci WPF přímo vykreslí v daném formátu.

FlowDocument ve formátování textu ale není sám. Kromě toho je možné využít jeden z několika vestavěných prvků, které řídí způsob, jakým je FlowDocument sestaven, a zda uživatel může nebo nemůže obsah upravovat. WPF obsahuje tři ovládací prvky pro vykreslování textu ve FlowDocument, a všechny v režimu jen pro čtení (read-oly), podporují zvětšování textu a jeho tisk:

FlowDocumentScrollViewer - nejjednodušší obalení FlowDocument, která zobrazuje dokument jako jeden dlouhý text, který se může v případě potřeby posouvat.

FlowDocumentPageViewer – Tato obálka automaticky rozdělí dokument na stránky, mezi kterými může uživatel přecházet.

FlowDocumentReader - kombinace třídy FlowDocumentScrollViewer a FlowDocumentPageViewer, které umožní uživateli rozhodnout mezi dvěma režimy vykreslování (stránkování a skrolování). Navíc nabízí také rozhraní umožňující vyhledávání v dokumentu.

FlowDocument je obvykle jen pro čtení, ale pokud jej vložíte do ovládacího prvku RichTextBox (popsáno dále v tomto výukovém programu) můžete nyní upravovat text podobně jako v reálném textovém procesoru, například jako v aplikaci Microsoft Word.

V následujících kapitolách, si probereme všechny obálky, které můžete použít s FlowDocument, v režimu jen pro čtení i režimu pro úpravy. Poté si probereme všechny možnosti, které máte při tvorbě formátovaných dokumentů pomocí FlowDocument, včetně tabulek, seznamů, obrazů, a ještě mnohem více.


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!