TOC

This article has been localized into Danish by the community.

Kontroller til tekstformattering:

Introduktion til WPF kontroller til tekstformattering

I andre UI frameworks som WinForms har visning af store mænger meget formatteret tekst været noget af en problem. Selvfølgelig kan du indlæse en fil i en RichTextBox, eller du kan oprette et WebBrowser objekt og indlæse en lokal eller fjern webside, men angivelse af større mængder formatteret tekst i design-time var ikke rigtig muligt. Det tyder på, at Microsoft ønskede at afhjælpe dette i WPF, og endda gå videre end bare visning af teksten.

FlowDocument gengiver formatteret tekst, og det inkluderer endda billeder, lister og tabeller, og elementerne kan gøres flydende, justeres osv, og ved hjælp af et FlowDocument kan du angive formatteret tekst i designtilstand som var det HTML (takket være XAML) og have det gengivet direkte i din WPF applikation.

FlowDocument står ikke alene. I stedet bruger det en af flere indbyggede indpakninger, som kontrollerer hvordan, FlowDocument tager sig ud, og om indholdet kan redigeres af brugeren eller ej. WPF inkluderer tre kontroller til gengivelse af et FlowDocument i read-only tilstand, som alle har nem understøttelse af zoom og udskrivning:

FlowDocumentScrollViewer - den simpleste indpakning af et FlowDocument, som ganske enkelet viser dokumentet som et langt tekstdokument, du kan rulle igennem.

FlowDocumentPageViewer - denne indpakning vil automatisk dele dit dokument ind i sider, som brugeren kan navigere frem og tilbage imellem.

FlowDocumentReader - en kombination af FlowDocumentScrollViewer og FlowDocumentPageViewer kontrollerne, som lader brugeren vælge mellem de to gengivelsesmåder. Det giver også mulighed OG interface til at søge i dokumentet.

FlowDocument er normalt read-only, men sæt det inden i en RichTextBox kontrol (beskrevet senere i dette selvstudie), og du kan nu redigere teksten meget som i ægte tekstbehandlere som Microsoft Word.

Fortsæt læsningen i de næste afsnit, hvor vi vil diskutere alle indpakningerne, du kan bruge med et FlowDocument, både read-only og redigerbare. Efter det vil vi se på alle de muiligheder, du har, når du opretter formatterede dokumenter ved hjælp af FlowDocumente inklusive tabeller, lister, billeder og meget mere.


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!