TOC

This article has been localized into Danish by the community.

Paneler:

Introduktion til WPF paneler

Paneler er en af de vigtigste kontroltyper i WPF. De virker som beholdere for andre kontroller og kontrollerer layoutet af dine vinduer/sider. Siden et vindue kun kan indeholde EN underordnet kontrol, bruges et panel ofte til at dele pladsen op i områder,hvor hvert område kan indeholde en kontrol eller et andet panel (som naturligvis også er en kontrol).

Paneler kommer i mange forskellige afskygninger, hvor hver af dem har deres egen måde at håndtere layout og underordnede kontroller. Valg af det rigtige panel er derfor essentiel for at få den opførsel og det layout, du ønsker. Specielt i starten af din WPF karriere kan dette være et vanskeligt job. Den næste sektion vil kort beskrive hvert af panelerne og give dig en ide om hvornår, det benyttes. Fortsæt derefter med de efterfølgende afsnit, hvor hvert af panelerne vil blive beskrevet i detaljer.

Canvas

Et simpelt panel, som efterligner den måde, WinForms gør tingene på. Det tillader dig at tildele specifikke koordinater til hver af de underordnede kontrollere, hvilket giver dig total kontrol over layoutet. Dette er dog ikke særlig feksibelt, fordi du er nødt til manuelt at flytte de underordnede kontroller rundt og være sikke på, at de justeres på den måde, du vil have dem til. Brug det (kun), når du vil have komplet kontrol over de underordnede kontrollers position.

WrapPanel

WrapPanel kontrollen vil placere hver af de underordnede kontroller ved siden af hinanden, horisontalt (standard) eller vertikalt, indtil der ikke er mere plads. Derefter vil det begynde på den næste linje og derefter fortsætte. Brug det, når du ønsker en vertikal eller horisontal liste af kontroller, der automatisk går på næste linje, når der ikke er mere plads.

StackPanel

StackPanel kontrollen opfører sig meget som WrapPanel, men i stedet for at ombryde, hvis de underordnede controller tager for meget plads, udvider den sig hvis muligt. Nøjagtig som med WrapPanel kan orienteringen være enten horisontal eller vertikal, men i stedet for at justere bredden eller højden på de underordnede controller ud fra det største element, bliver hvert element strukket til at benytte den fulde højde eller bredde. Brug StackPanel, når du ønsker en liste af controller, der optager den tilgængelige plads uden ombrydning.

DockPanel

DockPanel kontrollen giver dig mulighed for at forankre de underliggende kontroller til top, bund, venstre eller højre side. Som standard vil den sidste kontrol - hvis den ikke har fået angivet en specific forankring - optage den resterende plads. Du kan opnå samme resultat med Grid panelet, men til de simplere løsninger vil DockPanel kontrollen være nemmere at bruge. Brug DockPanel, når du har brug for at forankre en eller flere kontroller til en af siderne, f.eks. for at dele vinduet op i specifikke områder.

Grid

Grid kontrollen er sandsynligvis den meste komplekse af paneltyperne. En Grid kontrol kan indeholde flere rækker og kolonner. Du definerer en højde for hver af rækkerne og en bredde for hver af kolonnerne, enten som et fast antal pixel, en procentdel af den tilgængelige plads, eller som auto, hvor rækken eller kolonnen automatisk justerer størrelsen afhængig af indholdet. Brug Grid, når andre paneler ikke løser opgaven, f.eks. hvis du har brug for flere kolonner og ofte i combination med andre paneler.

UniformGrid

UniformGrid kontrollen er nøjagtig som Grid kontrollen med mulighed for flere rækker og kolonner, men med en væsentlig forskel: Alle rækker og kolonner vil have samme størrelse! Brug denne, når du har brug for Grid funktionaliteten uden at have brug for at angive forskellige størrelse på rækker og kolonner.


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!