TOC

This article has been localized into Czech by the community.

O WPF:

Co je to WPF?

WPF, což je zkratka pro Windows Presentation Foundation, je nejnovější přístup k vytváření GUI aplikací na platformě .NET společnosti Microsoft.

Co je to GUI aplikace? GUI je zkratka pro Graphical User Interface, česky grafické uživatelské rozhraní. Jedná se tedy o aplikaci, se kterou uživatel pracuje skrze nějaké grafické prvky, a ne přes konzoli s příkazovým řádkem. Systém Windows má také své grafické rozhraní, přes které pracujete se svým počítačem, a i prohlížeč, ve kterém tento článek nejspíše čtete, má své GUI, díky kterému můžete pohodlně prohlížet web.

WPF je tedy framework, či platforma, pro tvorbu GUI aplikací. Umožňuje tedy vytvořit aplikaci s grafickým rozhraním, které může obsahovat celou řadu prvků, jako jsou popisky (Label) či textová pole (Textbox). Bez GUI frameworku byste museli veškeré prvky uživatelského rozhraní vykreslovat ručně a také ručně obsluhovat veškeré události spojené s interakcí uživatele a aplikace, jako jsou např. textové vstupy či klikání myší. To by představovalo opravdu VELKÉ množství práce, a proto většina vývojářů používá právě nějaký GUI framework, který se postará o veškerou základní práci spojenou s tvorbou uživatelského rozhraní, a vývojářům tak umožní plně se soustředit se na samotný vývoj aplikace.

GUI frameworků existuje celá řada, ale pro vývojáře v .NETu jsou aktuálně zajímavé dva: WinForms (WF) a WPF. Nejnovější je právě WPF, nicméně Microsoft stále podporuje i WinForms. Jak se dozvíte v následující kapitole, existuje mezi nimi mnoho rozdílů, ovšem jejich účel je stejný: Umožnit snadnou tvorbu aplikací s kvalitním uživatelským rozhraním.

V následující kapitole si projdeme rozdíly mezi WinForms a WPF.