TOC

This article has been localized into Vietnamese by the community.

About WPF:

WPF là gì?

WPF, tên đầy đủ là Windows Presentation Foundation, là cách tiếp cận mới nhất đến GUI framework của Microsoft, được sử dụng với .NET framework.

Nhưng GUI framework là gì? GUI là viết tắt cho Graphical User Interface (giao diện đồ họa), và chắc chắn bạn đang tìm hiểu ngay bây giờ. Windows có một GUI để làm việc với máy tính của bạn, và trình duyệt mà bạn đang đọc tài liệu này có GUI cho phép bạn lướt web.

Một GUI framework cho phép bạn tạo một chương trình với một loạt các phần tử GUI, như các label, các textbox và các phần tử đã biết khác. Nếu không có một GUI framework, bạn sẽ vẽ những phần tử này theo cách thủ công và tất cả các tình huống tương tác như nhập văn bản và nhấp chuột. Có rất nhiều công việc, vì vậy thay vào đó, hầu hết các nhà phát triển sẽ sử dụng một GUI framework, nó sẽ làm tất cả các công việc cơ bản và cho phép các nhà phát triển tập trung vào việc tạo ra các ứng dụng tuyệt vời.

Có rất nhiều GUI framework, nhưng đối với các nhà phát triển .NET, những framework thú vị nhất hiện nay là WinForms và WPF. WPF là mới nhất, nhưng Microsoft vẫn đang duy trì và hỗ trợ WinForms. Như bạn sẽ thấy trong chương tiếp theo, có khá nhiều sự khác biệt giữa hai framework, nhưng mục đích của chúng là giống nhau: Để dễ dàng tạo các ứng dụng với GUI tuyệt vời.

Trong chương tiếp theo, chúng ta sẽ thấy được sự khác nhau giữa WinForms và WPF.