TOC

This article is currently in the process of being translated into Swedish (~98% done).

About WPF:

What is WPF?

WPF, som står för Windows Presentation Foundation, är Microsofts senaste tillvägagångssätt på ett GUI-ramverk, och används inom .NET-ramverket.

Men vad är egentligen ett GUI-ramverk? GUI står för Graphical User Interface (Grafiskt Användargränssnitt), och du tittar troligen på ett just nu. Windows har ett GUI för att arbeta med din dator, och webbläsaren som du troligen läser detta i har ett GUI som tillåter dig att surfa på nätet.

Ett GUI-ramverk tillåter dig att skapa en applikation med ett brett utbud av GUI-element, som etiketter, textrutor och andra kända element. Utan ett GUI-ramverk skulle du behöva rita dessa element manuellt och hantera alla användarinteraktionsscenarier som text- och musinmatning. Det här är en hel del arbete, så i stället kommer de flesta utvecklare att använda ett GUI-ramverk som gör allt det grundläggande arbetet och låter utvecklarna fokusera på att göra bra applikationer.

Det finns många GUI-ramverk där ute, men för .NET-utvecklare är de mest intressanta just nu WinForms och WPF. WPF är det nyaste, men Microsoft underhåller fortfarande och stöder WinForms. Som du kommer att se i nästa kapitel finns det en hel del skillnader mellan de två ramverken, men deras syfte är detsamma: Att göra det enkelt att skapa applikationer med ett bra GUI.

I nästa kapitel kommer vi att titta på skillnaderna mellan WinForms och WPF.