TOC

This article is currently in the process of being translated into Swedish (~97% done).

Getting started:

Visual Studio Community

WPF är, som redan har beskrivits, en kombination av XML (märkspråk) och C#/VB.NET/något annat .NET-språk. Allt av dess innehåll kan redigeras i valfri texteditor, även med Windows Notepad, och därefter kompileras från kommandoraden. De flesta utvecklare föredrar ändå att använda en utvecklingsmiljö eftersom den gör arbetet från att skriva kod till att utforma användargränssnittet så mycket lättare.

Det föredragna valet av utvecklingsmiljö för .NET/WPF IDE är Visual Studio, som dock kostar en slant. Lyckligtvis har Microsoft beslutat göra det enkelt och helt gratis för alla att kunna börja med .NET och WPF. De har därför skapat en gratis version av Visual Studio benämnd som Visual Studio Community. Denna version innehåller en aning mindre funktionalitet än den riktiga Visual Studio, men den har allt du behöver för att komma igång med att lära dig WPF och skapa riktiga applikationer.

Så sätt igång med att ladda ner Visual Studio Community från Microsoft. Den är gratis, enkel att installera och lätt att använda:

https://www.visualstudio.com/vs/community/

Så snart denna utvecklingsmiljö har laddats ner och installerats, klicka på nästa artikel för att starta inlärningsprocessen för WPF.