TOC

This article is currently in the process of being translated into Malay (~98% done).

Getting started:

Visual Studio Community

Sebagai yang telah dijelaskan, WPF ialah satu combinasi XAML (markup) dan C#/VB.NET/Bahasa .Net yang lain. Semua ini boleh diyuntingkan dengan penyunting teks, termasuk Notepad yang datang dengan Windows, dan akan dicompilekan daripada command line. Walau bagaimanapun, kebanyakan pemaju lebih suka menggunakan IDE (Persekitaran Pembangunan Bersepadu), sejak ia akan membuat pelbagai perkara, daripada menulis kod untuk reka bentuk permukaan dan mencompilekan kod berjadi lebih senang.

Pilihan yang lebih syor untuk .Net/WPF IDE ialah Visual Studio, tetapi ini akan kos sedikit duit. Nasib baik, Microsoft telah memutuskan Visual Studio lebih senang dan percuma untuk semua orang untuk memulakan .Net dan WPF. Oleh itu, Microsoft pun sudah mencipta Visual Studio yang percuma, it adalah Visual Studio Community. Versi ini mempunyai sedikit kekurangan fungsi berbanding dengan Visual Studio yang sebenar, tetapi ia mempunyai semua yang anda diperlukan untuk memulakan pembelejaran WPF dan membuat aplikasi.

Sila bertindak dan muat turn Visual Studio Community daripada Microsoft - Ia adalah percuma dan mudah untuk memasang dan menggunakannya.

https://www.visualstudio.com/vs/community/

Setelah siap memuat turun and siap memasang, klik pada artikel seterusnya untuk memulakan pembelajaraan WPF.