TOC

This article is currently in the process of being translated into Albanian (~98% done).

Getting started:

Visual Studio Community

WPF është, siç është tashmë përshkruar, një kombinim i XAML (markup) dhe C#/VB.NET/çdo gjuhë tjetër .NET. Të gjitha këto mund të ndryshohen në çdo redaktor teksti, madje edhe në Notepad-in e përfshirë në Windows, dhe pastaj kompilohen nga linja e komandës. Megjithatë, shumica e zhvilluesve preferojnë të përdorin një IDE (Mjedis Zhvillimi të Integruar), pasi bën gjithçka, nga shkrimi i kodit deri te projektimi i ndërfaqes dhe kompilimi i tyre, shumë më të lehtë.

Zgjedhja e preferuar për një IDE .NET/WPF është Visual Studio, e cila kushton një shumë relativisht të lartë. Fatmirësisht, Microsoft ka vendosur ta bëjë të lehtë dhe plotësisht falas për të gjithë të filluarit me .NET dhe WPF, kështu që ata kanë krijuar një version falas të Visual Studio, i quajtur Visual Studio Community. Ky version përmban pak më pak funksionalitete se Visual Studio e vërtetë, por ka gjithçka që ju nevojitet për të filluar të mësoni WPF dhe për të krijuar aplikacione reale.

Ju lutem, shkoni dhe shkarkoni Visual Studio Community nga Microsoft - është falas dhe lehtë për t'u instaluar dhe përdorur:

https://www.visualstudio.com/vs/community/

Pas shkarkimit dhe instalimit, klikoni në artikullin tjetër për të filluar procesin e mësimit të WPF!