TOC

This article is currently in the process of being translated into Galician (~98% done).

Getting started:

Visual Studio Community

WPF é, como xa se describiu, unha combinación de XAML (marcado) e C # / VB.NET / calquera outra linguaxe .NET. Todo pódese editar en calquera editor de texto, incluso o Bloc de notas incluído en Windows, e despois compilar desde a liña de comandos. Non obstante, a maioría dos desenvolvedores prefiren usar un IDE (Integrated Development Environment), xa que facilita todo, desde escribir código ata deseñar a interface e compilar todo moito máis doado.

A opción preferida para un IDE .NET / WPF é Visual Studio, que custa bastante diñeiro. Afortunadamente, Microsoft decidiu que sexa máis sinxelo e absolutamente gratuíto para todos comezar con .NET e WPF, polo que crearon unha versión gratuíta de Visual Studio, chamada Visual Studio Community. Esta versión contén un pouco menos de funcionalidades que o Visual Studio real, pero ten todo o necesario para comezar a aprender WPF e facer aplicacións reais.

Entón, descargue Visual Studio Community de Microsoft: é gratuíto e fácil de instalar e usar:

https://www.visualstudio.com/vs/community/

Unha vez descargado e instalado, fai clic no seguinte artigo para comezar co proceso de aprendizaxe de WPF.