TOC

This article is currently in the process of being translated into Galician (~98% done).

XAML:

What is XAML?

XAML, o cal aguanta para eXtensible Application Markup Language, é a variante de Microsoft de XML para describir un GUI. Nos GUI frameworks anteriores, como WinForms, un GUI foi creado na mesma lingua que utilizarías para interactuar co GUI, por exemplo C# ou VB.NET e normalmente mantido polo deseñador (por exemplo, Visual Studio), mais con XAML, Microsoft está traballando doutra maneira. Moito máis parecido que HTML, ti serás capaz fácilmente de escribir e editar o teu GUI.

Isto non é realmente un XAML tutorial, mais brevemente eu direite cómo utilízalo, porque é unha parte esencial de WPF. Se estás creando unha Xanela ou unha Páxina, constará dun documento de XAML e un ficheiro CodeBehind, os cales xuntos crean a Páxina/ Xanela. O ficheiro de XAML describe a interface con todos os seus elementos, mentres que o CodeBehind manexa todos os eventos e ten acceso para manipular cos controis de XAML.

Nos próximos capítulos, daremos unha ollada a cómo XAML funciona e cómo utilizalo para crear a túa propia interface.