TOC

This article is currently in the process of being translated into Uzbek (~97% done).

XAML:

What is XAML?

XAML kengaytmasi extensible Application Markup Language bo'lib, Microsoftning grafik interfeysni qo'llovchi XML varianti. WinForms kabi avvalgi GUI freymvorklarda, grafik interfeys kod yozayotgan tilingizda ishlab chiqilgan va Visual Studioning dizayner qismida boshqarilgan, lekin XAML bilan Microsoft boshqacha yo'lni tutdi. Huddi HTML kabi grafik interfeysni loyihalashingiz va o'zgartirishingiz mumkin.

Bu yerda XAML ni batafsil yoritmaymiz, lekin uni qanday qilib ishlatishni to'la tushuntirishga harakat qilamiz, chunki u WPF ning eng asosiy qismi xisoblanadi. Window yoki Page yasayapsizmi farqi yo'q, ular XAML dokumenti va alohida faylda kodi bo'ladi va birgalikda Window/Page juftligini hosil qiladi. XAML fayli barcha elementlari bilan grafik interfeysni hosil qilsa, ortidagi kod barcha hodisalar va XAML kontrollarini boshqaradi

Keyingi boblarda XAML qanaqa ishlashini va u yordamida interfeys yasashni o'rganamiz