TOC

This article is currently in the process of being translated into Galician (~96% done).

A WPF application:

A WPF Application - Introduction

Neste tutorial, o noso foco primario será en utilizar WPF para crear aplicacións. Como deberías saber, .NET pode ser executado en todas as plataformas que teñen una implementación .NET, pero a plataforma máis común é Microsoft Windows. Cando falamos sobre aplicacións Windows neste titorial, realmente só significa unha aplicación que corre en Windows (ou outra plataforma .NET compatíbel) e non nun navegador ou remotamente sobre a Internet.

Unha aplicación WPF require o framework .NET para correr, como calquer outro tipo de aplicación .NET. Afortunadamente, Microsoft foi incluíndo o framework .NET en todas as versións de Windows desde Vista, e foron sendo expulsadas nas versións máis vellas por Windows Update. Noutras palabras, podes estar bastante seguro que a maioría de usuarios de Windows serán capaces de correr a vosa aplicación de WPF.

Nos capítulos seguintes darémoslle un vistazo á estrutura e varios aspectos dunha aplicación WPF