TOC

This article is currently in the process of being translated into Armenian (~96% done).

A WPF application:

A WPF Application - Introduction

Այս ուսուցողական նյությում մեր հիմանակն նպատակը կլինի ստեղծել ծրագրեր օգտագործելով WPF: Ինչպես գիտենք ․NET - ը կարող է կատարվել բոլոր այն հարթակներում, որոնք ունեն ․NET իրականացում, բայց դեռ ընդհանուր հարթակ է հանդիսանում Microsoft Windows -ը։ Երբ մենք այս նյութում խոսենք Windows ծրագրերի մասին, ապա այն իրենից կներկայացնի ծրագիր, որը կաշխատի Windows - ի վրա (կամ այլ ․NET - ի հետ համատեղելի հարթակներում), բայց ոչ բրաուզերում կամ հեռակա կարգով ցանցի միջոցով։

WPF ծրագիրը պահանջում է .NET framework - ի աշխատանքը, ինչպես այլ ․NET ծրագրի տիպեր։ Բարեբախտաբար Microsoft - ը բոլոր Windows տարբերակների մեջ՝ սկսած Vista - ից, ներառել է .NET framework - ը, որը թարմացվում է Windows - ի թարմացումների հետ մեկտեղ։ Այլ խոսքով դուէ կարող եք վստահ լինել, որ շատ Windows օգտագործողներ կկարողանան աշխատացնել ձեր WPF ծրագիրը։

Հաջորդ գլուխներում մենք կուսումնասիրենք WPF ծրագրի կառուցվածքը և տարբեր բաղադրիչներ։