TOC

This article is currently in the process of being translated into Norwegian Bokmål (~97% done).

A WPF application:

A WPF Application - Introduction

Vi vil, i dette kurset, ha fokus på å bruke WPF til å bygge programvare. Som du kanskje vet, kan .NET kjøre på alle plattformer såfremt de har støtte for .NET, men den vanligste plattformen er fremdeles Microsoft Windows. Når vi snakker om Windows programvare i dette kurset, mener vi programvare som kjører direkte på Windows plattformen ( eller andre .NET kompatible plattformer) og ikke i en nettleser eller via fjernløsninger over Internett.

Et WPF program er avhengig av .NET rammeverket for å kjøre, på samme måte som alle andre .NET applikasjonstyper. Heldigvis har Microsoft inkludert .NET rammeverket i alle versjoner av Windows siden Vista, og har distribuert rammeverket på eldre plattformer gjennom Windows Update. Med andre ord; du kan være ganske så sikker på at de aller fleste Windows brukere der ute kan kjøre WPF programvaren din uten problemer.

I de følgende kapitlene vil vi ta en nærmere kikk på hvordan en WPF applikasjon er satt sammen og vi vil se på forskjellige aspekter rundt det å bygge WPF programvare.