TOC

This article is currently in the process of being translated into Croatian (~96% done).

A WPF application:

A WPF Application - Introduction

U ovom poglavlju, naš primarni fokus će biti na korištenju WPFa da napravimo aplikacije. Kao što možda znate, .NET se može izvoditi na svim platformama koje imaju .NET implementaciju, ali najčešća platforma je još uvijek Microsoft Windows. Kad spominjemo Windows aplikacije u ovom tutorialu, mislimo na aplikaciju koja se izvodi u Windowsima (ili drugoj .NET kompatibilnoj platformi), a ne u internet pregledniku ili daljinski preko interneta.

WPF aplikacija zahtijeva .NET za pokretanje, baš kao i bila koja druga .NET aplikacija. Srećom, Microsoft je uključivao .NET u sve verzije Windowsa od Viste nadalje, a u starije verzije je .NET dodavan putem ažuriranja (Windows Update). Drugim riječima, možete biti prilično sigurni da će velika većina Windows korisnika moći pokrenuti vašu WPF aplikaciju.

U sljedećim poglavljima ćemo prikazati strukturu i razne aspekte WPF aplikacije.