TOC

This article is currently in the process of being translated into Norwegian Bokmål (~97% done).

The DataGrid control:

The DataGrid control

DataGrid-kontrollen likner veldig på ListView kombinert med GridView, men den tilbyr mye ekstra funksjonalitet. For eksempel kan DataGrid automatisk generere kolonner, avhengig av dataene du fôrer den med. Innholdet i DataGrid er også redigerbart, slik at sluttbrukeren kan redigere verdiene i det underliggende datasettet.

Den mest vanlige bruken av DataGrid er i kombinasjon med en database, men på lik linje med de fleste andre WPF-kontroller virker den like fint med en minnekilde, feks en List med objekter. Sistnevnte er mye enklere å demonstrere, så det er denne fremgangsmåten vi vil vise i denne gjennomgangen.

En enkel DataGrid

Du kan begynne å bruke DataGrid uten å endre noen egenskaper, rett og slett fordi den i utgangspunktet har støtte for veldig mye. I dette første eksempelet skal vi gjøre nettopp dette. Deretter skal vi knytte en liste av brukerobjekter opp mot Item source.

<Window x:Class="WpfTutorialSamples.DataGrid_control.SimpleDataGridSample"
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
Title="SimpleDataGridSample" Height="180" Width="300">
    <Grid Margin="10">
<DataGrid Name="dgSimple"></DataGrid>
</Grid>
</Window>
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Windows;

namespace WpfTutorialSamples.DataGrid_control
{
public partial class SimpleDataGridSample : Window
{
public SimpleDataGridSample()
{
InitializeComponent();

List<User> users = new List<User>();
users.Add(new User() { Id = 1, Name = "John Doe", Birthday = new DateTime(1971, 7, 23) });
users.Add(new User() { Id = 2, Name = "Jane Doe", Birthday = new DateTime(1974, 1, 17) });
users.Add(new User() { Id = 3, Name = "Sammy Doe", Birthday = new DateTime(1991, 9, 2) });

dgSimple.ItemsSource = users;
}
}

public class User
{
public int Id { get; set; }

public string Name { get; set; }

public DateTime Birthday { get; set; }
}
}

Det er faktisk alt du trenger for å begynne å bruke DataGrid. Kilden kunne like gjerne vært en databasetabell/view eller tilogmed en XML-fil. DataGrid er ikke kresen på hvor den får dataene sine fra!

Hvis du klikker i en av cellene kan du også se at du som standard kan redigere hver av egenskapene. Som en liten bonus, forsøk å trykke på en av kolonnens overskrifter. Da vil du se at DataGrid støtter sortering, uten å måtte gjøre noe som helst!

Den siste og tomme raden tillater deg å legge til data i datakilden, enkelt og greit ved å fylle ut cellene.

Summary

Som du kan se, så er det ekstremt enkelt å komme i gang med DataGrid, men den er også en utrolig fleksibel kontroll. I de neste kapitlene skal vi ta et dypere dykk i alt det kule du kan gjøre med DataGrid, så heng på!


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!