TOC

This article has been localized into Polish by the community.

Pierwsze kroki:

Visual Studio Community

WPF jest, jak już wcześniej opisano, kombinacją XAML'a (znaczniki) oraz C#/VB.NET czy innych języków .NET'owych. Wszystko to może być edytowane w dowolnym edytorze tekstu, nawet Notatniku dołączonych do Windowsa, a następnie skompilowane z wiersza poleceń. Wiekszość programistów woli jednak używać IDE (Integrated Development Environment, środowisko programistyczne), ponieważ znacznie ułatwia wszystko od pisania kodu do projektowania interfejsu i kompilacji.

Preferowanym środowiskiem programistycznym dla aplikacji .NET/WPF jest Visual Studio, który jednak jest dość drogi. Na szczęście, Microsoft zdecydował się na udostępnienie go za darmo w wersji Community. Wersja ta zawiera nieco mniej funkcjonalności niż pozostałe wersje, ale ma wszystko co jest potrzebne, żeby zacząć naukę WPF a także pozwala na tworzenie prawdziwych programów.

Więc ściągnij Visual Studio Community ze strony Microsoftu - jest darmowe i łatwe w instalacji:

https://www.visualstudio.com/vs/community/

Po ściągnięciu i instalacji, wybierz następny artykuł żeby rozpocząć naukę WPF'a!