TOC

This article is currently in the process of being translated into Polish (~30% done).

Kontrolki listy:

Kontrolka ComboBox

Kontrolka ComboBox jest pod wieloma względami podobna do kontroli ListBox, ale zajmuje dużo mniej miejsca, ponieważ lista przedmiotów jest ukryta, gdy nie jest potrzebna. Kontrolka ComboBox jest używana w wielu miejscach w Windows, ale aby mieć pewność, że każdy wie jak to wygląda i działa, przyjrzymy się temu prostemu przykładowi:

<Window x:Class="WpfTutorialSamples.ComboBox_control.ComboBoxSample"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    Title="ComboBoxSample" Height="150" Width="200">
  <StackPanel Margin="10">
    <ComboBox>
      <ComboBoxItem>ComboBox Item #1</ComboBoxItem>
      <ComboBoxItem IsSelected="True">ComboBox Item #2</ComboBoxItem>
      <ComboBoxItem>ComboBox Item #3</ComboBoxItem>
    </ComboBox>
  </StackPanel>
</Window>

Na zrzucie ekranu uaktywniłem kontrolkę klikając w nią, co spowodowało wyświetlenie listy elementów. Jak widać z kodu, ComboBox, w swojej prostej formie, jest bardzo łatwy w użyciu. Wszystko co tutaj zrobiłem to ręczne dodanie niektórych elementów, czyniąc jeden z nich domyślnie wybranym elementem poprzez ustawienie na nim właściwości IsSelected.

Niestandardowa zwartość

W pierwszym przykładzie pokazaliśmy tylko tekst jako elementy, co jest dość powszechne w kontrolce ComboBox, ale ponieważ ComboBoxItem jest kontrolką ContentControl, w rzeczywistości możemy używać jako treści praktycznie wszystkiego. Spróbujmy zrobić nieco bardziej zaawansowaną listę elementów:

<Window x:Class="WpfTutorialSamples.ComboBox_control.ComboBoxCustomContentSample"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    Title="ComboBoxCustomContentSample" Height="150" Width="200">
  <StackPanel Margin="10">
    <ComboBox>
      <ComboBoxItem>
        <StackPanel Orientation="Horizontal">
          <Image Source="/WpfTutorialSamples;component/Images/bullet_red.png" />
          <TextBlock Foreground="Red">Red</TextBlock>
        </StackPanel>
      </ComboBoxItem>
      <ComboBoxItem>
        <StackPanel Orientation="Horizontal">
          <Image Source="/WpfTutorialSamples;component/Images/bullet_green.png" />
          <TextBlock Foreground="Green">Green</TextBlock>
        </StackPanel>
      </ComboBoxItem>
      <ComboBoxItem>
        <StackPanel Orientation="Horizontal">
          <Image Source="/WpfTutorialSamples;component/Images/bullet_blue.png" />
          <TextBlock Foreground="Blue">Blue</TextBlock>
        </StackPanel>
      </ComboBoxItem>
    </ComboBox>
  </StackPanel>
</Window>

Do każdego z ComboBoxItem's dodajemy teraz StackPanel, w którym dodajemy Obrazek i TextBlock. Daje nam to pełną kontrolę nad zawartością, a także nad renderowaniem tekstu, jak widać na zrzucie ekranu, gdzie zarówno kolor tekstu, jak i obrazu wskazuje wartość koloru.

Wiązanie danych kontrolki ComboBox

Jak widać na pierwszych przykładach, ręczne definiowanie elementów sterowania ComboBoxa jest łatwe przy użyciu XAML, ale prawdopodobnie wkrótce pojawi się sytuacja, w której elementy będą musiały pochodzić z jakiegoś źródła danych, np. z bazy danych lub po prostu z listy w pamięci. Korzystając z data binding WPF i własnego szablonu, możemy w prosty sposób wyrenderować listę kolorów, włącznie z podglądem koloru:

<Window x:Class="WpfTutorialSamples.ComboBox_control.ComboBoxDataBindingSample"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    Title="ComboBoxDataBindingSample" Height="200" Width="200">
  <StackPanel Margin="10">
    <ComboBox Name="cmbColors">
      <ComboBox.ItemTemplate>
        <DataTemplate>
          <StackPanel Orientation="Horizontal">
            <Rectangle Fill="{Binding Name}" Width="16" Height="16" Margin="0,2,5,2" />
            <TextBlock Text="{Binding Name}" />
          </StackPanel>
        </DataTemplate>
      </ComboBox.ItemTemplate>
    </ComboBox>
  </StackPanel>
</Window>
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Windows;
using System.Windows.Media;

namespace WpfTutorialSamples.ComboBox_control
{
	public partial class ComboBoxDataBindingSample : Window
	{
		public ComboBoxDataBindingSample()
		{
			InitializeComponent();
			cmbColors.ItemsSource = typeof(Colors).GetProperties();
		}
	}
}

It's actually quite simple: In the Code-behind, I obtain a list of all the colors using a Reflection based approach with the Colors class. I assign it to the ItemsSource property of the ComboBox, which then renders each color using the template I have defined in the XAML part.

Each item, as defined by the ItemTemplate, consists of a StackPanel with a Rectangle and a TextBlock, each bound to the color value. This gives us a complete list of colors, with minimal effort - and it looks pretty good too, right?

IsEditable

In the first examples, the user was only able to select from our list of items, but one of the cool things about the ComboBox is that it supports the possibility of letting the user both select from a list of items or enter their own value. This is extremely useful in situations where you want to help the user by giving them a pre-defined set of options, while still giving them the option to manually enter the desired value. This is all controlled by the IsEditable property, which changes the behavior and look of the ComboBox quite a bit:

<Window x:Class="WpfTutorialSamples.ComboBox_control.ComboBoxEditableSample"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    Title="ComboBoxEditableSample" Height="150" Width="200">
  <StackPanel Margin="10">
    <ComboBox IsEditable="True">
      <ComboBoxItem>ComboBox Item #1</ComboBoxItem>
      <ComboBoxItem>ComboBox Item #2</ComboBoxItem>
      <ComboBoxItem>ComboBox Item #3</ComboBoxItem>
    </ComboBox>
  </StackPanel>
</Window>

As you can see, I can enter a completely different value or pick one from the list. If picked from the list, it simply overwrites the text of the ComboBox.

As a lovely little bonus, the ComboBox will automatically try to help the user select an existing value when the user starts typing, as you can see from the next screenshot, where I just started typing "Co":

By default, the matching is not case-sensitive but you can make it so by setting the IsTextSearchCaseSensitive to True. If you don't want this auto complete behavior at all, you can disable it by setting the IsTextSearchEnabled to False.

Working with ComboBox selection

A key part of using the ComboBox control is to be able to read the user selection, and even control it with code. In the next example, I've re-used the data bound ComboBox example, but added some buttons for controlling the selection. I've also used the SelectionChanged event to capture when the selected item is changed, either by code or by the user, and act on it.

Here's the sample:

<Window x:Class="WpfTutorialSamples.ComboBox_control.ComboBoxSelectionSample"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    Title="ComboBoxSelectionSample" Height="125" Width="250">
  <StackPanel Margin="10">
    <ComboBox Name="cmbColors" SelectionChanged="cmbColors_SelectionChanged">
      <ComboBox.ItemTemplate>
        <DataTemplate>
          <StackPanel Orientation="Horizontal">
            <Rectangle Fill="{Binding Name}" Width="16" Height="16" Margin="0,2,5,2" />
            <TextBlock Text="{Binding Name}" />
          </StackPanel>
        </DataTemplate>
      </ComboBox.ItemTemplate>
    </ComboBox>
    <WrapPanel Margin="15" HorizontalAlignment="Center">
      <Button Name="btnPrevious" Click="btnPrevious_Click" Width="55">Previous</Button>
      <Button Name="btnNext" Click="btnNext_Click" Margin="5,0" Width="55">Next</Button>
      <Button Name="btnBlue" Click="btnBlue_Click" Width="55">Blue</Button>
    </WrapPanel>
  </StackPanel>
</Window>
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Reflection;
using System.Windows;
using System.Windows.Media;

namespace WpfTutorialSamples.ComboBox_control
{
	public partial class ComboBoxSelectionSample : Window
	{
		public ComboBoxSelectionSample()
		{
			InitializeComponent();
			cmbColors.ItemsSource = typeof(Colors).GetProperties();
		}

		private void btnPrevious_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
		{
			if(cmbColors.SelectedIndex > 0)
				cmbColors.SelectedIndex = cmbColors.SelectedIndex - 1;
		}

		private void btnNext_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
		{
			if(cmbColors.SelectedIndex < cmbColors.Items.Count-1)
				cmbColors.SelectedIndex = cmbColors.SelectedIndex + 1;
		}

		private void btnBlue_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
		{
			cmbColors.SelectedItem = typeof(Colors).GetProperty("Blue");
		}

		private void cmbColors_SelectionChanged(object sender, System.Windows.Controls.SelectionChangedEventArgs e)
		{
			Color selectedColor = (Color)(cmbColors.SelectedItem as PropertyInfo).GetValue(null, null);
			this.Background = new SolidColorBrush(selectedColor);
		}
	}
}

The interesting part of this example is the three event handlers for our three buttons, as well as the SelectionChanged event handler. In the first two, we select the previous or the next item by reading the SelectedIndex property and then subtracting or adding one to it. Pretty simple and easy to work with.

In the third event handler, we use the SelectedItem to select a specific item based on the value. I do a bit of extra work here (using .NET reflection), because the ComboBox is bound to a list of properties, each being a color, instead of a simple list of colors, but basically it's all about giving the value contained by one of the items to the SelectedItem property.

In the fourth and last event handler, I respond to the selected item being changed. When that happens, I read the selected color (once again using Reflection, as described above) and then use the selected color to create a new background brush for the Window. The effect can be seen on the screenshot.

If you're working with an editable ComboBox (IsEditable property set to true), you can read the Text property to know the value the user has entered or selected.


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!