TOC

This article is currently in the process of being translated into Lao (~96% done).

Getting started:

Visual Studio Community

WPF ແມ່ນ, ຕາມທີ່ໄດ້ອະທິບາຍແລ້ວ, ການປະສົມປະສານຂອງ XAML (markup) ແລະ C # / VB.NET / ທຸກພາສາ .NET. ທັງຫມົດສາມາດເຮັດການແກ້ໄຂໄດ້ໃນ Text editor, ລວມເຖິງNotepad ທີ່ຢູ່ໃນ Windows, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນ Compiled ຜ່ານ Command Line ໄດ້. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຜູ້ພັດທະນາສ່ວນຫຼາຍແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ IDE (Integrated Development Environment), ເນື່ອງຈາກວ່າມັນເຮັດໃຫ້ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ, ຈາກການຂຽນ Code ເພື່ອການອອກແບບອິນເຕີເຟຊະແລະການ Compiled ທີ່ງ່າຍ.

ຕົວເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບ .NET / WPF IDE ແມ່ນ Visual Studio, ເຊິ່ງມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂ້ອນຂ້າງນ້ອຍ. ໂຊກດີ, Microsoft ໄດ້ຕັດສິນໃຈເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍແລະບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແຕ່ຢ່າງໃດ ສໍາລັບທຸກໆຄົນທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍ .NET ແລະ WPF, ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາໄດ້ສ້າງ Visual Studio ແບບຟຣີ, ທີ່ເອີ້ນວ່າ Visual Studio Community. ລຸ້ນນີ້ມີປະສິດທິພາບຫນ້ອຍກວ່າ Visual Studio ທີ່ແທ້ຈິງ, ແຕ່ມັນມີທຸກສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນການຮຽນຮູ້ WPF ແລະເຮັດ Application ໄດ້ຈິງ.

ດັ່ງນັ້ນ, ໄປດາວໂຫລດ Visual Studio Community ຈາກ Microsoft - ມັນຟຣີແລະງ່າຍຕໍ່ການຕິດຕັ້ງແລະໃຊ້ງານ:

https://www.visualstudio.com/vs/community/

ເມື່ອດາວໂຫລດແລະຕິດຕັ້ງແລ້ວ, ໃຫ້ຄລິກໃສ່ບົດຄວາມຕໍ່ໄປເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍຂະບວນການຮຽນຮູ້ WPF!