TOC

This article has been localized into Swedish by the community.

Databindning:

Introduktion till databindning i WPF

Wikipedia ger en bra beskrivning av begreppet databindning:

Data binding is general technique that binds two data/information sources together and maintains synchronization of data. "Databindning är en generell teknik för att sammanbinda data- och informationskällor med bibehållen synkronisation."

I och med WPF har Microsoft fokuserat på databindning, och när du väl har blivit bekant med WPF kommer du att inse att det ger en viktig aspekt på i stort sett allt som du gör inom app-utveckling. Om din bakgrund är WinForms-utveckling kanske tyngdpunkten på databindning att verka lite skrämmande, men när du väl blivit bekant med tekniken kommer du med all säkerhet att uppskatta den eftersom den medför mer välstrukturerad kod som är lättare att underhålla.

I WPF är databindning det sätt som föredras för att länka data från din kod till användargränssnittet (UI). Visst kan du ge värden till en kontroll manuellt eller fylla en ”ListBox” med poster genom att använda en loop, men det renaste och enklaste sättet i WPF är att skapa en bindning mellan data och kontrollelementet (i UI).

Sammanfattning

I nästa kapitel skall vi studera ett enkelt exempel där vi använder databindning och därefter skall vi gå in på vilka möjligheter som står till buds. Databindningskonceptet behandlas ganska tidigt i denna kurs eftersom det utgör en så väsentlig del i WPF; du kommer att inse detta när du utforskar kommande kapitel i vilka vi utnyttjar konceptet nästan oavbrutet.

Om din ambition är att snabbt komma till skott med en enkel WPF-applikation kanske du vill vänta med de teoretiska aspekterna av databindning. I så fall rekommenderar vi att du studerar "Hello, bound world"-artiklen för att få en inblick i hur databindning fungerear, och spara resten av denna artikel till ett senare tillfälle då du är mogen för mer teori.


This article has been fully translated into the following languages: Is your preferred language not on the list? Click here to help us translate this article into your language!